Hallå Vellinge - Hur vill ni jobba med integration i kommunen?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Hur vill ni jobba med integration i kommunen? 

Vårt svar:
Skyldigheter och rättigheter hör ihop. Vi behöver ställa tydligare krav på dem som kommit hit. Det gäller framförallt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar och komma i egenförsörjning. Integration handlar om att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. För att tydliggöra varje individs ansvar har vi moderater infört integrationsplikt i Vellinge som innebär att alla nyanlända ska lära sig svenska, delta aktivt i samhällsorientering och i de aktivitetsinsatser som krävs för att komma i arbete. Frångår man detta försvinner rätten till stöd, ersättningar och etableringsboende.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen