Här är det gott att leva!

Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en kommun med attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta måste vi lokalpolitiker ta ett stort ansvar för samhällsplaneringen. I den ingår bostadsbyggandet, verksamheter och viss infrastruktur. Vi ser positivt på att Vellinge växer men det måste ske på rätt sätt och i lagom takt, kommunens särprägel och byarnas karaktär måste bevaras. Vellinges unika läge, intill storstad och närhet till kontinenten med ett stort utbud ger oss speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av detta erbjuder vår centralt belägna kommun såväl stränder i toppklass som bad, skog, storslagen natur, slättlandskap, goda rekreationsmöjligheter och gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa värden som tillsammans skapar Vellinges unika särprägel.

Vi vill:

Uppföra ny temalekplats i Östra Grevie

Försköna och utveckla Stationsparken i Västra Ingelstad

Uppföra ny lekplats med naturtema i Vellinge tätort

Skapa nytt stråk till Falsterbo fyr Utöka yta för fritidsgården i Vellinge

Arbeta för att uppföra bastu och brygga i Kämpinge

Uppföra nytt vattensportcenter på nordöstra kanalsidan

Bygga ny tennisanläggning på Gyaområdet

Säkra badhytterna längs stränderna

Skapa nytt fritidscentrum på Tångvallaområdet

Försköna Gamla torg och Skoltorget

Fräscha upp entrén till Falsterbo vid Falsterbogrillen

Inrätta kulturgaranti för äldre

Verka för mer konst i det offentliga rummet

Ombyggnation kring Polisvägen i Höllviken

Skapa fler rekreationsstråk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *