Hej,

Vi lever i en orolig tid. De senaste månaderna har varit omskakande och jag vet att många känner stor oro och osäkerhet kring framtiden. Vi befinner oss i en exceptionell situation som vi aldrig har upplevt tidigare. Folkhälsomyndighetens bedömning är att det finns en hög samhällsspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Det är ett läge som prövar oss alla och som innehåller stora förändringar från dag till dag. Jag ber er alla respektera och följa de rekommendationer som kommer från myndigheterna. Det är bara genom gemensamt ansvar vi tar oss igenom detta.

Det är viktigt att behålla lugnet och att vi klarar av att vara uthålliga. I min roll som kommunstyrelsens ordförande arbetar jag för att verksamheter, service och tjänster ska fungera på bästa sätt utifrån det läge vi befinner oss i. Varje dag vidtas åtgärder för att möta nya förutsättningar. Vi har att förhålla oss till det som händer, anpassa oss och laga efter läge. Saker som känns rätt ena dagen kan vara fel nästa. Vi måste klara av att snabbt ställa om men också ha beredskap och förbereda oss utifrån både det vi vet idag men även för olika tänkbara scenarier som kan komma att inträffa. 

Samtidigt behöver vi fortsätta blicka framåt och upprätthålla det arbete som avser kommande och inplanerade aktiviteter, investeringar och utvecklingsarbete. Det är angeläget att vi fortsätter planera för framtiden och håller i vårt långsiktiga arbete så gott det går. Givetvis måste vi vara medvetna om att det som sker kommer att påverka oss och framtiden och att det kan innebära att tidigare beslut behöver omvärderas och omprioriteras.

Jag vet att det är många som har det oerhört tufft; enskilda individer, föreningar och näringsidkare. Jag, politiken och medarbetarna i kommunen gör allt vad vi kan för att stötta på bästa sätt.  Jag stärks av och gläds åt all den vilja, initiativrikedom och drivkraft som finns runt om i kommunen. Människor och företag som hjälps åt, hittar nya lösningar och ställer upp för varandra. Tack för ert engagemang och allt ni gör. Tillsammans ska vi ta oss igenom denna tuffa tid. Ta hand om er!

Carina Wutzler,
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen