Helhetsgrepp kring markfrågor och kommunens markaffärer

Ikväll beslutade kommunfullmäktige bland annat om riktlinjer för exploateringsavtal vilket ska ses som en del i en större helhet. Vår målsättning den här mandatperioden har varit att skapa ordning och reda kring markfrågor och kommunens markaffärer. Vi har tidigare under mandatperioden tagit fram tydliga riktlinjer för markanvisningar, arrenden och i och med beslutet i KF nu även för exploateringsavtal. På så sätt har vi skapat bättre strukturer och tydligare rutiner för hur markanvisningar, arrende, avgifter, projektkalkyler och exploateringsavtal ska hanteras. Nu finns transparens i processerna och förutsägbarheten för olika aktörer har säkrats upp.

Målet med de nya riktlinjerna är att exploateringsprocessen ska vara så effektiv som möjligt. Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre om genomförande av en detaljplan avseende mark som kommunen inte äger. Utgångspunkten i avtalet är att byggherren ska ansvara för genomförandet av kvartersmark och enskild bebyggelse och att kommunen ansvarar för genomförandet av allmän platsmark för allmänna anläggningar och nödvändig infrastruktur. Genomförandet ska bekostas av exploatören enligt upplägg i respektive avtal. Innan detaljplan kan antas ska exploatören lämna säkerhet för de ekonomiska åtagandena som ska genomföras enligt avtalet.

– I och med kvällens beslut har vi nu tagit ett helhetsgrepp om markfrågor och kommunens markaffärer. Vi moderater har under mandatperioden varit drivande i att ta fram tydliga riktlinjer för markanvisningar, arrenden och nu för exploateringsavtal. Riktlinjerna för exploateringsavtal är viktiga för att se till att de detaljplaner som kommunen antar bli verklighet och därmed ett redskap för att skapa attraktiva livsmiljöer, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen