Högkvalitativ och effektiv kollektivtrafik ska förbättra för invånarna.

Vellinge kommun har under flera år arbetat för att förbättra kollektivtrafiken för invånarna tillsammans med Region Skåne och Trafikverket. För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag – bil, cykel och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. För att underlätta för kollektivt åkande arbetar vi med att få till en snabb och högkvalitativ kollektivtrafik med strategiskt placerade busshållplatser samt med ytterligare satsningar på pendlarparkeringar för både bilar och cyklar i anslutning till dessa.

Sträckan mellan Falsterbonäset och Malmö är ett av Skånes största pendlarstråk med stora behov och potential att öka andelen busspendlare. På tisdagens kommunstyrelse godkändes genomförandeavtalet mellan Vellinge kommun och Skånetrafiken för att förbättra framkomligheten och minska restiden på sträckan Falsterbonäset-Malmö. Målsättningen med genomförandeavtalet är att skapa en kollektivtrafik som är attraktiv, resurseffektiv och bidrar till en bättre miljö. Linje 100 kommer att bli en stomlinje (s.k. Superbuss) som ska vara en snabb, bekväm och pålitlig resa till/från Malmö med färre stopp och en rakare sträckning. Övriga linjer kommer att ha kvar sina nuvarande sträckningar med ökad turtäthet som ska komplettera linje 100.

Uppstart av den nya sträckningen planeras i slutet av 2021 och kommer då att gå ifrån följande stationer i Vellinge kommun: Vellinge ängar, Nyckelhålsparken, Höllviksstrand, Ljunghusen Storvägen, Hagarondellen samt Skanör C. Under 2025 förväntas ytterligare stationsåtgärder vara färdigställda, busstation vid Falsterbokanalan ska då ersätta Höllviksstrand och ett nytt stationsområde vid Toppen gallerian kommer komplettera stoppen på sträckan.

Under samma möte föreslog kommunstyrelsen även kommunfullmäktige att besluta om att ge tillväxtavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt stationsläge med tillhörande pendlarparkering vid Hagarondellen i Skanör.

– Det är viktigt att pendlingsstråken fungerar och en viktig del av detta är en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik. Vi arbetar därför för nya sträckningar och nya linjer så att utbud och turtäthet kan förbättras ytterligare. För att det ska bli verklighet krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete där dialog och samverkan med Region Skåne och Trafikverket är helt avgörande för att nå framgång. Här gäller det att ha tålamod och inte ge upp, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen