Integrationsplikt - med fokus på språk och jobb från dag ett!

Vi behöver ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige och Vellinge för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framförallt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning.

Integration handlar också om att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. För att tydliggöra varje individs ansvar har vi moderater infört en integrationsplikt, som innebär att alla nyanlända aktivt ska delta i och göra framsteg inom SFI och samhällsorientering samt följa sin individuella etableringsplan och de aktivitetsinsatser som krävs för att komma i arbete.

Frångår man detta utan giltligt skäl uteblir ersättningar från kommunen och rätten till etableringsboende.

För oss är det viktigt att signalera att rättigheter och skyldigheter hör ihop.

Att ställa krav handlar om att bry sig!

Vi vill:

  • Sätta fokus på språk och jobb från dag ett.
  • Tydliggöra att skyldigheter och rättigheter hör ihop.
  • Införa lån istället för bidrag under det så kallade ”Glappet”.
  • Motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Att kontraktstiden i etableringsboendet kortas ner om individen frångår sin etableringsplan utan giltiga skäl.
  • Att alla barn inkluderas i ordinarie klasser i så tidigt skede som möjligt, genom studiehandledning som succesivt trappas av.
  • Verka för att bosättningslagen rivs upp.
  • Tydliggöra den enskildes ansvar.

Visste du att:
Bosättningslagen är en tvångslagstiftning där staten lagt ut sitt ansvar på kommunerna. Kommunerna har inte fått de
resurser som behövs och ingen hänsyn tas till om det är möjligt att få fram fungerande boendelösningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen