Invigning av Vellinges första ungdomscentral som ska hjälpa unga som mår dåligt

I Vellinge kommun ser vi moderater ett behov av stöd för målgruppen ungdomar 13-25 år. Ett teambaserade arbetssätt där man ser till den unges hela livssituation och behov av hjälp och stöd. Med Familjecentraler, som vänder sig till familjer till barn 0-7 år, som föredöme har Vellinges första Ungdomscentral nu startats upp.

Många uttrycker oro för utvecklingen av barns och ungas psykiska hälsa men få konkreta åtgärder prövas. En ökning av psykosomatiska symtom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, stressrelaterade symtom bland framförallt flickor och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några exempel på den oroande utvecklingen enligt Folkhälsomyndigheten.

Målet är att förebygga eller bryta fysisk och/eller psykisk ohälsa hos yngre, genom att erbjuda en snabb kontakt, hög tillgänglighet och ett helhetsbaserat bemötande genom Ungdomscentralen.

I huset i centrala Vellinge verkar ett team med undomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator för att stötta unga mellan 13-25 år. Ungdomscentralen kommer att ha öppet alla dagar i veckan och vänder sig till alla som behöver någon form av stöd i livet, till exempel till unga som har problem med alkohol och droger eller problem med stress.

  • Vi har goda erfarenheter av en väg in genom Familjernas Hus för barnfamiljer och Omtankens Hus för våra äldre. Nu vill vi skapa samma möjlighet för ungdomar och detta är startskottet på denna utveckling. Vi behöver göra det lätt för ungdomarna att ta kontakt på deras villkor, säger Anna Mannfalk, ordförande i omsorgsnämnden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen