Kallelse till kretsårsmöte 2019

Härmed kallas samtliga medlemmar i någon av föreningarna Moderaterna i Vellinge-Månstorp, Moderaterna i Skanör-Falsterbo, Moderaterna i Höllviken och Moderata Ungdomsförbundet Vellinge till Vellingekretsens kretsårsmöte.

Tid: tisdagen den 23 april, klockan 20.00
Plats: kommunfullmäktigesalen, Norrevångsgatan 3, Vellinge

Eventuella nomineringar skickas senast den 9 april till valberedningens ordförande Lars-Ingvar Ljungman, larsingvarljungman@outlook.com.

Eventuella motioner skickas senast den 9 april till Gustav Schyllert, gustav.schyllert@vellinge.se.

Förslag till föredragningslista:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av justeringspersoner
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Godkännande av årsmötets utlysning
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Förslag från styrelsen (propositioner)
 12. Inkomna övriga förslag (motioner)
 13. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen
 14. Fastställande av antalet ledamöter i kretsstyrelsen (minst 5 st inkl. ordf. & v. ordf.)
 15. Val av ordförande och vice ordförande i kretsstyrelsen
 16. Val av styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet, utöver självskrivna
 17. Val av två revisorer och ersättare för dem
 18. Val av särskild granskare av partistöd
 19. Val av valberedning
 20. Övriga ärenden
 21. Årsmötets avslutande


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen