”Kommunen som en attraktiv arbetsgivare”

Vi moderater ser medarbetarna som kommunens viktigaste resurs och deras insatser är avgörande för kvaliteten och innehållet i den service och de tjänster som levereras till medborgarna.

Medarbetarundersökningen som genomfördes under 2016 visade på det bästa resultatet sedan undersökningen började genomföras 2006. Detta visar på att arbetet som pågått under flera år med att vara en attraktiv arbetsgivare visar att vi är på rätt väg.

–          Vägen till engagerade och positiva medarbetare nås genom öppenhet, gott ledarskap, delaktighet, korta beslutsvägar och delegerat ansvar. För att behålla och attrahera nya duktiga medarbetare måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Vi moderater arbetar för att kommunen ska kunna erbjuda stimulerande arbetsmiljöer, kompetensutveckling, nya karriärvägar, individuell lönesättning och heltidstjänster där det är möjligt, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under de senaste åren  har vi drivit frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare och genom politiska beslut har vi moderater lyckats driva fram en rad åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det har bland annat genomförts och tagits fram:

 •  Tydligt handlingsprogram för att vara en attraktiv arbetsgivare
 •  Ledarskapsutbildningar
 •  Inrättats karriärtjänster inom förskolan och fritidshem
 •  Omvandlat lärarlönelyft och förstelärartjänster till tillsvidareanställning
 •  Inspirerats till att göra karriär och fortsätta utvecklas inom sitt yrkesområde
 •  Tagits fram tydliga riktlinjer för individuell lönesättning
 •  Beslutats om engångspremie
 •  Lärarutvecklingsprogram
 •  Höjning av friskvårdsbidraget
 •  Instiftande av årets pedagog
 •  Instiftande av årets medarbetare
 •  Ökad digitalisering
 •  Tryggare och bättre arbetsmiljö

Det kommer även i framtiden att vara en stor utmaning att vara en attraktiv arbetsgivare eftersom konkurrensen och efterfrågan på kompetent och behörig personal ökar på arbetsmarknaden. Vellinge kommun behöver fokusera på att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare och arbeta mer proaktivt externt för att vara det självklara valet för arbetssökande. Tillgången till rätt utbildad personal, särskilt inom vissa sektorer minskar. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är ett kontinuerligt arbete som måste fortsätta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen