Kommunförbundet Skånes uppdrag behöver förtydligas och stärkas.

Efter förslag från oss moderater beslutades det på dagens kommunstyrelsemöte att Vellinge ska föreslå att de skånska kommunerna tillsammans gör en genomlysning och översyn av Kommunförbundet Skånes roll och uppdrag. Under senaste tiden har det varit många diskussioner kring Kommunförbundet Skånes vara eller icke vara bland de skånska kommunerna. 

Vi moderater tycker att Kommunförbundet ska finnas kvar men anser att Kommunförbundet Skåne behöver få en tydligare roll och att verksamheten behöver utvecklas så att medlemskommunerna får ut det bästa möjliga. Skåne är en stark region och vi borde kunna få ut mer och lyftas bättre när det kommer till den nationella politiken, inte minst när det kommer till infrastrukturåtgärder. Vi tror på ett samlat Skåne och en gemensam röst oavsett politisk färg när det kommer till frågor som rör de skånska kommunerna. Tydliga riktlinjer och stadgar för hur Kommunförbundet Skåne ska arbeta gynnar både Vellinge kommun och regionen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen