Kulturens betydelse för vår hälsa

Vi vet att kost och motion har stor betydelse för hälsan. Ingemar Skoog
vid Göteborgs universitet som forskat om åldrande i fyra decennier
menar att kultur kan minska risken för demens. Undersökningar har
visat att intellektuella aktiviteter i medelåldern minskar risken för att
insjukna i demens. Viktiga inslag är att läsa böcker, sjunga i kör, spela
instrument och lyssna på musik. När vissa sinnen avtar är det viktigt att
utveckla andra. Ett sätt är mötet med andra människor, att utbyta tankar
och erfarenheter.

Vellinge kommun kan skryta med att vi har bibliotek i alla våra fyra
kommundelar. Duktig personal som kan hjälpa till att hitta rätt böcker
för att få igång läslusten är viktiga inslag. Vi har i vår kommun ett rikt föreningsliv som vi moderater värnar om. Många pensionärer ingår i grupper som spelar bridge eller Canasta. I uppbyggnaden av Lindesgården i Vellinge kommer pensionärer att få en lokal för kortspel och samvaro.
Alla möten med människor är viktiga! Aktivitetschecken på 500 kr, som alla över 75 år får är synnerligen uppskattad och utnyttjas av allt fler för varje år.

Demenssjukdomar kostar 40-50 miljarder per år. Om kulturella aktiviteter minskar demensrisken med bara 10 procent kan samhället göra en stor besparing, tillsammans med den ökade livskvalitet det ger.

Ann-Margret Ohlsson, Vellinges representant för Moderata Seniorer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen