Låg skatt – den rätta vägen för oss

Vi är nu på gång med budgetarbetet för Vellinge kommun, samtidigt är det mycket debatt om skattehöjningarna på nationell nivå. Regeringens planerade skattehöjningar, som presenteras i höstbudgeten handlar bland annat om förhöjd statlig inkomstskatt, förändring av 3:12-reglerna och den föreslagna flygskatten. Moderaterna i Vellinge tycker det är viktigt att ta ställning i denna fråga och ser inte att regeringens enkla väg med skattehöjningar är rätt väg att gå. 

Vellinge kommun är en av de kommunerna med lägst kommunalskatt i landet. Så har det varit under många år. För oss moderater är det viktigt att du som individ bestämmer över din egen inkomst så långt det är möjligt. En del tror att låg skatt är detsamma som att vi tullar på kvalitén av den kommunala servicen. Så är det inte!

Vår ambition är att du som medborgare ska få tjänster med hög kvalité samtidigt som skatten är låg! I läge där det är lite skralt med pengar är den enklaste vägen att höja skatten. Vi väljer inte den enkla vägen istället ser vi det som vårt ansvar är att använda dina skattepengar så effektivt som möjligt. Vi får ofta höra att Vellinge kommun är en rik kommun och ibland kan man få uppfattningen att kommunens ekonomi är ett självspelande piano. Så är det definitivt inte.

I och med att dagens kommunala skatteutjämningssystem ges alla kommuner samma förutsättningar och Vellinge är en av 11 kommuner som är nettoinbetalare till systemet. Detta innebär att Vellinge kommuns skattebetalare bidrar med 60 465 117 kr till skatteutjämningssystemet under 2017, en kostnadsutjämningsavgift på 1 718 kr/invånare.

Vi måste även hela tiden fundera på om vi tillhandahåller rätt service och om vi använder resurserna på bästa sätt. Varje krona som tas ut i skatt ska hanteras ansvarsfullt. All kommunal verksamhet måste ständigt prövas, omprövningen blir i längden en garanti för att kommunen ska kunna erbjuda en social grundtrygghet, en förskola och skola i toppklass och en bra och trygg omsorg för äldre och andra med behov.

–          Vi politiker har ett ansvar att se till att maximera värdet för skattepengarna, säger Carina Wutzler, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen