Lärarutvecklingsprogrammet fortsätter för att stärka Vellinges skolor.

Skolan är ett prioriterat område för oss moderater. Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet. Fortsatt utveckling och välstånd kräver en skola som ger nödvändiga kunskaper för framtiden. För att åstadkomma detta ser vi att varje rektor och lärare ska ha förutsättning att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. En modern kunskapsskola förutsätter behöriga och kompetenta lärare.

Lärarna är den viktigaste resursen för att stödja eleverna i sin kunskapsinhämtning. Skickliga, kompetenta och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Vi ser därför att förstelärartjänster, individuell lönesättning, lönesatsningar, fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser samt samarbete med högskolor och universitet är viktiga verktyg för att stärka läraryrket.

Därför har utbildningsnämnden som ett av sina prioriterade mål för 2018 att fortsätta och stärka utvecklingen av Lärarutvecklingsprogrammet. Syftet med kommunens Lärarutvecklingsprogram är att identifiera utvecklingsbehov i verksamheterna och genom ett systematiskt och strukturerat kollegialt lärande åstadkomma en professionsutveckling som säkerställer fortsatt skolutveckling i kommunens samtliga skolverksamheter.

Samtliga förstelärare ingår i kommunens nätverk där erfarenheter och slutsatser av arbetet görs. En ny omgång av professionsutbildning för förstelärare kommer att starta under våren 2018.

Ett nytt inslag i Lärarutvecklingsprogrammet är uppdragsutbildning i samarbete med regionalt utvecklingscentrum i programmering riktad mot pedagoger i åk 7-9 samt gymnasiet.

Gemensam bedömning av de nationella proven i syfte att åstadkomma en likvärdig bedömning fortlöper på samtliga enheter.

Kompetensutveckling för processtödjare i fritidshem kommer att löpa på och ytterligare en omgång för förskolan kommer att starta under våren 2018. Denna insats sker i samverkan med Malmö högskola i syfte att utveckla de målområden som identifierats i egentillsynen av dessa verksamheter.

-Lärarna är skolans viktigaste resurs och vi anser att ett stärkt lärarutvecklingsprogram är en viktig del för kvalité och fortsatt utveckling för lärarna i kommunen. Skickliga, kompetenta och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola, säger Gustav Schyllert (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen