”Låt kommunerna få anställa egna poliser”

– Vi är djupt oroade för den utveckling vi ser runt om i Sverige. En allt mera frånvarande polis som kommer allt längre ifrån medborgarna. Vi vill göra det möjligt för enskilda kommuner att själva finansiera poliser, vilket i dag inte är tillåtet, skriver Carina Wutzler tillsammans med flera M-politiker runt om i landet.

Dagligen kan vi läsa om hur otrygg­heten breder ut sig bland våra medborgare både i våra städer och på landsbygden. Vi möter allt oftare människor som berättar hur bristen på lokal polisnärvaro påverkar ­deras liv och trygghet. I dag ser vi runt om i Sverige att enskilda och grupper själva tvingas ta ­ansvar för att skapa en trygg miljö. Vi anser att detta är oaccep­tabelt. Alla i Sverige ska få känna trygghet. Vi vill därför förstärka det lokala trygghetsarbetet genom att i ett första steg ge kommunerna möjlighet att ­anställa egna kommunpoliser.

Sverige har i dag valt att organisera polisen i en natio­nell myndighet för all polisiär verksamhet. Låt oss vara tydliga, det finns fördelar med att ha en polis­myndighet. Till exempel när det gäller brott som inte känner några gränser, vare sig kommu­nala, regionala eller nationella. Det kan vara nar­kotikasmuggling, människohandel, ekonomisk brottslighet med mera. Vi anser att detta är något som är nödvändigt för att klara av att möta dagens och morgondagens kriminalitet. Men det finns ­också kriminalitet som har en väldigt lokal anknytning. Det i sin tur betyder att åtgärderna för att komma till rätta med problemen ofta har lokala lösningar. I många fall är kommunernas olika verksamheter en viktig part. Här spelar socialtjänsten och skolan en nyckelroll inte minst i det före­byggande arbetet. Vi ser ingen motsättning i en natio­nell polismyndighet och lokala polisstyrkor som kommuner finansierar.

Lokal kännedom är ett begrepp som är viktigt när så kallade vardagsbrott ska bekämpas. Det kan röra sig om snatteri, stöld, skadegörelse, miss­handel med mera. Dessa brott förekommer i stor omfattning och drabbar många medborgare. För att både förebygga och bekämpa dessa brott är det viktigt med polisiär närvaro. Poliser måste finnas på plats för att lära känna människorna, bygga förtroende och kunskap på det lokala planet. Det går inte att göra på distans. Det finns flera exempel på städer och länder där man lyckas väl med att ­bekämpa dessa brott. En sak som de har gemensamt är att de alla har synliga poliser på lokal nivå över tid. Här brister det tyvärr i dag i för hög omfattning runt om i Sverige.

Ett perspektiv som vi särskilt vill belysa är alla de som drabbas av ett brott – brottsoffren. Många som i dag anmäler brott får ingen upprättelse eller det stöd de faktiskt har behov av. Vi möter människor i vår vardag som känner sig maktlösa och bortglömda av rättsstaten. Alltför många berättar att de inte ens anmäler brott för att de anser att det inte spelar någon roll. Anmälningar läggs ner ibland utan att någon ens hört brottsoffret. Vi menar att även ur detta perspektiv skulle kommunala poliser spela roll. Poliser som känner och tar ansvar för sitt lokalsamhälle och för människorna som bor där. Brottsoffren måste bli sedda och hörda.

Vi är djupt oroade för den utveckling vi ser runt om i Sverige. En allt mera frånvarande polis som kommer allt längre ifrån medborgarna. Vi vill göra det möjligt för enskilda kommuner att själva finansiera poli­ser. I dag är det inte tillåtet. Riksdagen måste ändra lagen för att göra det möjligt. Vi är väl medvetna om att det finns många frågor som måste klaras ut först för att få lokala polisstyrkor att fungera. Det är därför hög tid att riksdag och regering sätter i gång arbe­tet med att utreda hur detta kan fungera. Lag och ordning måste råda i hela Sverige. Det ­spelar ingen roll om du bor i en stad eller på lands­bygden. Alla ska kunna känna sig trygga. I dag är det tyvärr inte så. Att tillåta kommuner att själva finan­siera poliser är ett steg i rätt riktning mot ett tryggare Sverige.

Jörgen Berglund (M), oppositionsråd Sundsvall

Bo Frank (M), kommunfullmäktiges ordförande Växjö

Carina Zachau (M), kommunalråd Örkelljunga

Pär Jönsson (M), oppositionsråd Östersund

Malin Höglund (M), kommunalråd Mora

Christian Sonesson (M), kommunalråd Staffanstorp

Carina Wutzler (M), kommunalråd Vellinge

Victor Ericsson (M), kommunalråd Härjedalen

Erik Bengtzboe (M), riksdagsledamot Södermanland

Christer Sivertsson (M), regionråd Jämtland

Anders Röhfors (M), kommunalråd Arboga

Carl-Oskar Bohlin (M), riksdagsledamot Dalarna

Saila Quicklund (M), riksdagsledamot Jämtland

 

Länk till artikeln på svd:  http://www.svd.se/lat-kommunerna-fa-anstalla-egna-poliser 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen