M avbryter planarbetet för ny återvinningscentral i Lilla Hammar.

Vi moderater ser att det finns ett behov av en ny, bättre och mer modern återvinningscentral, ÅVC, i kommunen. Var en sådan ska placeras har inte varit givet och är på intet sätt självklart. En placeringsutredning genomfördes och utifrån den beslutade kommunstyrelsen i september förra året om ett planuppdrag för en ny ÅVC i anslutning till den befintliga i Lilla Hammar.

Under hösten och vintern har kommunförvaltningen arbetat vidare utifrån uppdraget och områdets förutsättningar har studerats närmare. Under denna period har det inkommit synpunkter på förslaget och vi har lyssnat på grannar och invånare. Utifrån det som framkommit väljer vi moderater nu att avbryta planarbetet för ny ÅVC i Lilla Hammar. Då det i nuläget inte finns någon alternativ placering får kommunen göra ett omtag för att hitta en lämplig placering.

-Utifrån det som framkommit är vår samlade bedömning att kommunen måste titta över placeringen på nytt. En ny återvinningscentral ska stå sig i mer än 50 år och det är viktigt att vi hittar en hållbar och långsiktig placering. Därför drar vi nu tillbaka planuppdraget om att ny återvinningscentral ska placeras i anslutning till den nuvarande i Lilla Hammar, säger Carina Wutzler.

Ärendet beslutades under kvällens kommunstyrelsemöte.

 

Ett svar till “M avbryter planarbetet för ny återvinningscentral i Lilla Hammar.”

  1. Kennet Hultman skriver:

    Jag tycker att stationen ligger bra är där ganska ofta den ligger mitt i kommunen den stör ingen nu bor jag i Vellinge inte på näset men man får uppfattningen att lägg allt vad det gäller miljö stationer var ni vill men inte på näset ????????????????????

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen