(M) Budget med Bättre utsikter för Vellinge!

Vi befinner oss i turbulenta och oroliga tider med ett tufft ekonomiskt läge vilket inneburit att det varit extra utmanande att få till en budget som går i linje med våra ambitioner och högt ställda krav. Men tack vare en stabil grund med ordning och reda i ekonomin kan vi presentera en både ansvarsfull och framtidsinriktad budget. I dessa tider är det extra viktigt att prioritera kärnverksamheterna skola och äldreomsorg men även att kunna fortsätta det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samt arbetet med hållbar utveckling. Dessa områden går som en röd tråd genom Moderaternas budgetförslag för 2023.

Några exempel är:

 • Framtidssäkrad välfärd
 • Stjärnmärkning för förbättrad demensvård
 • Utökning av seniorkontakter
 • Spetsutbildningar inom skolan
 • Fokus på barn i riskzoner – tidiga insatser
 • Drogförebyggande arbete
 • Dagverksamhet på Omtankens hus
 • Måltidsupplevelsen som en höjdpunkt på dagen för gruppen äldre
 • Inrätta Gröna hyresavtal
 • Utveckla trygghetsvärdarnas arbetssätt för ökad trygghet
 • Digitalisering och smart teknik för bättre kvalitet och ökad service
 • Ökad tillgång till lokaler för föreningslivet – samutnyttjande

Under året kommer flera viktiga investeringar att påbörjas/genomföras, t ex

 • Nya skollokaler; Sundsgymnasiet, Skanörs skola, Skanörsgårdens förskola, Hököpinge, Henriksdalskolan i Höllviken och Tångvallaområdet i Falsterbo
 • Skapa attraktiv centrumgata längs Polisvägen i Höllviken
 • Nytt äldreboende, inkl. LSS daglig verksamhet Eskilsgården
 • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
 • Uppgradering och utbyte av gatubelysning
 • Utökade lokaler för Vellinge fritidsgård
 • Omställning till alternativa energislag, t ex solceller på kommunens fastigheter
 • Trygghetskameror i offentliga miljöer

Dessutom kommer vi 2023 ha särskilt fokus på några viktiga samhällsprojekt, nämligen:

 • Utveckling av småbåtshamnen vid Falsterbokanalen
 • Planering för ny kollektivtrafiknod intill Toppenområdet
 • Uppstart för nytt område – Mejeriparken – i Vellinge tätort
 • Utveckla området kring Fotevikens museum till en attraktiv och levande mötesplats

– Vår budget tar ansvar för såväl ekonomin som verksamheterna i ett osäkert och tufft läge. Den bygger på skattesatsen 18,50 kr, densamma sedan 2006. Det budgeterade resultatet är 56,6 mkr och uppnår vårt överskottsmål på 2,6% vilket behövs för att fortsätta finansiera investeringar på ett ansvarsfullt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Vi tror på Vellinge, ett Vellinge som inte räds att ha fortsatt höga ambitioner även när omständigheterna är svåra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *