M budgeterar för särskild lärarlönesatsning

I moderaternas förslag till budget 2018 finns en särskild lärarlönesatsning för personal med pedagogisk högskoleutbildning. Totalt 4,4 miljoner kronor utöver den generella löneuppräkningen för kommunens personal satsas särskilt på lärarna. För en grundskollärare i Vellinge kommun innebär detta i genomsnitt mer än 1000 kronor per månad i löneökning under 2018.

-Det är hård konkurrens om lärare i hela landet, och att byta arbetsgivare ska inte vara enda sättet att få upp sin lärarlön. Detta är tredje gången under mandatperioden vi gör en särskild lärarlönesatsning för att nå vårt politiska mål om att bra lärare ska ha bra betalt. Viktigt är dock att poängtera att vi förespråkar individuell lönesättning, säger Gustav Schyllert (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Både 2015 och 2016 hade vi moderater en extra lönesatsning i budgeten för utbildade förskollärare, fritidspedagoger och lärare i grund- och gymnasieskola. Vilket innebär att vi under denna mandatperiod totalt sett har ökat lärarlönerna med 11 %, jämfört med övrig personal som har en total uppräkning på 8,7 % från budgetåret 2015. Antalet utbildade lärare i kommunen är cirka 675 stycken.

-Skolan måste vara ett svar på samhällets fråga om hur den framtida arbetskraftsförsörjningen skall säkras och hur välståndet ska kunna bevaras och växa. När samhället förändras och kraven på medborgarna förändras behöver skolan utvecklas i samma takt. För att lyckas krävs personal med rätt kompetenser, bra lärmiljöer och ett gott ledarskap. För att hitta och behålla dessa kompetenser är det viktigt att både lönerna och arbetsmiljön ska vara attraktiva då det är hårt kamp om lärarna i Sverige, säger Gustav Schyllert.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen