M fortsätter satsa i Hököpinge

Vi bryr oss om hela kommunen och vårt arbete med att skapa attraktiva livsmiljöer fortsätter. Det händer mycket positivt i hela kommunen och inte minst i Hököpinge som växer, det byggs nya bostäder, temalekplats och parkstråk som knyter samman befintlig och ny bebyggelse. Under årets sista kommunfullmäktige antogs även detaljplanen som möjliggör en ny skola och idrottshall.

Vi moderater tycker att skola och utbildning är viktigt. Skolan är en plats för lärande men det är även en arbetsplats för både elever och medarbetare.  Det är därför viktigt att ha en bra arbetsmiljö. Den nya skolan kommer att ha kapacitet för 550 elever och skollokalerna ska vara moderna och ändamålsenliga med möjlighet till multifunktionell användning. Vi ser att det finns behov av att utveckla servicen på orten och de nya skollokalerna och den tillhörande idrottshallen ska även kunna nyttjas av kultur- och föreningslivet.

Planuppdraget gavs 2018 och det har varit en snabb hantering av ärendet då vi ser att en skola behövs i Hököpinge inom en treårsperiod

– Det finns ett stort intresse från barnfamiljer att flytta till Vellinge kommun och Hököpinge. Vi ser att Hököpinge kommer växa de kommande åren och det finns ett behov av fler skolplatser. Det är en stor satsning för att barn och ungdomar ska få bästa förutsättningar för en bra utbildning men också för föreningslivet, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen