M har sedan flera år arbetat för kvalitetssäkrad demensvård

Frågan om framtidens äldreomsorg aktualiserades redan under min första tid som ledamot i Omsorgsnämnden mandatperioden 2014 – 2018. Nämnden hade ett flertal workshops där vi bland annat förde samtal om det kontinuerliga arbetet för att kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdomar. Det var också under denna period som dåvarande ordf. Anna Mannfalk tillsammans med tjänstemän från omsorgsavdelningen gjorde omvärldsspaning och bland annat blickade mot Holland och Danmark som har demensby. Omsorgsnämnden tog samma år beslut om att succesiv omvandla Månstorps Ängar till Sveriges första demensby.

På Månstorps Ängar kan personer med demenssjukdom kan röra sig fritt, både inomhus och utomhus. Allt från vårdinsatser till inredning och aktiviteter är anpassat efter personer med kognitiv svikt. Boendet är sedan några år stjärnmärkt och arbetar löpande med utbildningar av ny personal för att upprätthålla kraven för att fortsätta vara stjärnmärkt. I utbildningen ingår Demens ABC. Stjärnmärknigen omprövas varje år och kvaliteten mäts i förutom BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) som vi använder sedan tidigare också genom det nationella kvalitetsregistret Swedem som är obligatorisk vid stjärnmärkning.

Under ett politiskt möte med samtliga politiska partier och demensföreningen lanserade vi moderater i maj 2022 ett nytt mål – att stjärnmärka all vård och omsorg i Vellinge kommun, en månad innan Centerpartiets motion skickades in.

Sedan hösten 2022 pågår utbildning för att stjärnmärka hemsjukvård samt demensteam inom hemtjänsten. Biståndshandläggaren på myndigheten för vård och omsorg är sedan tidigare stjärnmärkta. I vår budget för 2023 avsatte vi medel för stjärnmärkning av samtliga vård- och omsorgsboenden i Vellinge kommun – där utbildningsinsatsen startade i början av året. Vi är glada över att fler partier är positiva och drivande i satsningen för våra äldre.

Mavis Zander (M), omsorgsnämndens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *