M inför integrationsplikt – att ställa krav handlar om att bry sig

Kommunfullmäktige fattade igår ett viktigt beslut om Handlingsplan för integration innehållande vårt förslag om integrationsplikt som börjar gälla från den 1 januari 2018.

En av våra största utmaningar framöver handlar om integrationen av nyanlända. Antingen kan man stoppa huvudet i sanden och hoppas någon annan löser det, eller så försöker man själv ta tag i frågan. Vi väljer det senare alternativet. Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige och Vellinge för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framförallt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning. Integration handlar också om att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. För att tydliggöra varje individs ansvar inför vi moderater en integrationsplikt som innebär att alla nyanlända aktivt ska delta i och göra framsteg i SFI, samhällsorientering och följa sin individuella etableringsplan och de aktivitetsinsatser som krävs för att komma i arbete. Frångår man detta utan giltigt skäl uteblir ersättningar från kommunen. För oss är det viktigt att signalera att rättigheter och skyldigheter hör ihop. Vi tror på varje individs drivkraft och förmåga att påverka sin situation och att bidra i det svenska samhället. Att ställa krav handlar om att bry sig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen