M inför nu återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd för nyanlända.

Omsorgsnämnden beslutade ikväll om att Vellinge kommun ska införa återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd från kommunen i det så kallade glappet från första dagen man har blivit beviljad etableringsersättning. Detta efter ett förslag från oss moderater.

Idag uppstår det ett glapp under perioden från det att dagersättningen från Migrationsverket upphört till dess att den nyanlända skrivs in i arbetsförmedlingens etableringsplan och får sin etableringsersättning. Under denna period saknar personen försörjning beroende på att arbetsförmedlingen saknar ett förskottssystem och många nyanlända söker därför försörjningsstöd från boendekommunen under glappet. Etableringsersättningen betalas sedan ut retroaktivt till den nyanlända vilket resulterar i att personen får dubbel ersättning under glapperioden.

En individuell prövning görs och därefter tar man fram en återbetalningsplan.

Förskott som förmån betalas idag ut av socialtjänsten till olika grupper, dessa är just ett förskott som sedan ska betalas tillbaka. Detsamma borde även gälla för nyanlända. Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen.

-Det mest naturliga vore att Arbetsförmedlingen drog av den del som avser dubbelt bidrag och återbetalade detta direkt till kommunen på samma sätt som försäkringskassan gör med förskott på sjukpenning. Det är anmärkningsvärt att myndigheten inte anser sig ha tid att hushålla med skattebetalarnas pengar. Moderaterna i Vellinge tar med detta beslut ansvar för att våra skattepengar inte går till dubbla bidrag för samma period, säger Anna Mannfalk (M) omsorgsnämndens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen