M och Kd överens om att införa avgiftsfri kollektivtrafik för äldre i Vellinge

Den 1 januari 2021 införs avgiftsfri kollektivtrafik inom Vellinge kommun genom Skånetrafikens seniorkort. Moderaterna och Kristdemokraterna har tillsammans enats om att införa avgiftsfri kollektivtrafik inom Vellinge kommun för personer 75+ under en testperiod på två år. Därefter ska effekterna och nyttan utvärderas.

– Seniorkortet kommer att finnas under en testperiod på två år och är en av flera satsningar som vi gör för att uppmuntra äldre till såväl fysisk som social aktivitet. Vi kommer nu fortsätta diskussionerna med pensionärsföreningarna kring upplägg så att det blir en så bra satsning som möjligt, säger Thommy Gransten (M), vice ordförande i omsorgsnämnden och ordförande i KPR (kommunala pensionärsrådet).

KPR har genom Gunilla Thysell framfört önskemål och tagit initiativ till att Vellinge kommun ska införa avgiftsfria bussresor för kommunens pensionärer med motiveringen att det ökar livskvalitén för äldre människor och skapar förutsättningar för att de enkelt ska kunna förflytta sig inom kommunen. Huvudsyftet för införandet av seniorkort är att motverka isolering, vara hälsofrämjande, möjliggöra för socialt och fysiskt välbefinnande och ökad livskvalitet. Dessutom kan satsningen minska trafikbelastningen i kommunen vilket både är bra ut miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

– Avgiftsfri kollektivtrafik för kommunens äldre är en av våra hjärtefrågor och vi har fört en diskussion med äldre kommuninvånare och pensionärsföreningarna i frågan. Det känns väldigt bra att vi nu har kommit överens med moderaterna om att införa seniorkortet i Vellinge kommun. Det här är efterfrågat och efterlängtat bland många äldre, säger Kjell Bornhager, gruppledare för Kristdemokraterna i Vellinge.

 

Genom att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik hoppas vi att den sociala kontakten ökar och att det underlättar för de äldre att delta och gå på restaurang, gymnastikpass, promenader i naturen och umgås med släkt och vänner.

 – Vi har lyssnat in önskemålen från pensionärsföreningarna och inför avgiftsfri kollektivtrafik under en testperiod. Pensionärsföreningarna har tidigare signalerat att de i utbyte kan engagera sig i och bli mer delaktiga i arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet. Här finns ett stort och viktigt arbete att göra och vi kommer nu att försöka få till ett strukturerat arbete så att satsningen får så många vinnare som möjligt, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen