M säger nej till förtätning med 150 bostäder på Tran- och Vipgränd!

Vellingebostäder har inkommit med en förfrågan till kommunen om att förtäta Tran- och Vipgränd med fyra punkthus på 6-8 våningar vilket skulle innebära ytterligare 150 fler bostäder i området. Under kvällens kommunstyrelsemöte beslutades att inte bevilja detaljplan för att förtäta området Tran- och Vipgränd efter yrkande från oss moderater.

Skälen till att vi moderater valde att inte vilja bevilja en detaljplan är flera. Området är Vellingebostäders största bestånd och vi ser inte att en så pass mycket större koncentration av hyresbostäder på ett och samma område skulle vara positivt. Vi vill att hyresrätter istället ska spridas ut i kommunen och bidra till en blandad boendesammansättning och då med fördel i mindre skala. Vi anser även att Vellinge tätort växer mycket just nu och ser därför inte en förtätning av Tran- och Vipgränd som prioriterat. Vi anser inte att förslaget passar in i den närmiljön som finns och skulle påverka entrén österifrån in i Vellinge på ett negativt sätt.

Vi moderater ser även andra problem med förtätningen, nämligen parkerings- och trafikproblematiken. De nya bostäderna skulle ersätta befintliga parkerings- och grönytor vilket skulle påverka hela området negativt. Vi ser stora problem i hur ytterligare 150 nya parkeringar i området utöver befintliga skulle lösas. Dessutom skulle det innebära ökad trafik vilket skulle skapa stor påfrestning för centrala Vellinge.

–          Det byggs redan hyresrätter i olika delar av kommunen, inte minst i Vellinge tätort. Vi tycker det är viktigare att bolaget fokuserar på att slutföra den positiva uppfräschning som sker av de befintliga bostäderna i området Tran- och Vipgränd. Lite österut kommer utbyggnaden av Äppellunden att starta upp inom ett år. Vi måste ha balans i tillväxten, den måste vara sund och hållbar. Därför valde vi att säga nej till förtätningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen