M satsar på utbyggd förskola för att skapa bästa tänkbara start i livet

Arbetet med om- och tillbyggnad av Asklunda förskola är nu i full gång och inom kort kommer Annexet att rivas.

Vellinges barn och elever ska få bästa tänkbara start i livet och föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn i förskolan samtidigt som dem vet om att verksamheten håller hög pedagogisk kvalitet som förbereder barnen inför skolan. Redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och därför finns ett behov av fler förskoleplatser. För att möta behovet kommer Asklunda förskola byggas om och till vilket skapar upp till 130 nya förskoleplatser.

Kommunen kommer att bygga en helt ny lokal som rymmer 8 avdelningar och upp till 160 stycken barn på Asklunda förskola. Nybyggnationen förväntas påbörjas under våren och ska vara inflyttningsklar till oktober 2019. Den befintliga förskolan rymmer idag 70 barn uppdelat på två byggnader. Annexet som idag rymmer 30 barn att rivas och huvudbyggnaden som idag rymmer 40 barn kommer att renoveras. Ombyggnationen förväntas vara klar i oktober 2020. Under nybyggnationen och renoveringen kommer kommunen tillfälligt att använda moduler som barnen kommer att vara i och successivt flytta från.

Projektet har en beräknad investering på cirka 75 miljoner kronor. Både nybyggnationen och ombyggnationen av förskolan kommer att präglas av ljusa och öppna utrymmen.

– Vi moderater anser att ändamålsenliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö och är en viktig förutsättning för hög kvalitet i förskolan. För oss är det viktigt att barnen stimuleras på rätt sätt och därför kommer det finnas gott om plats för lek och lärande såväl inomhus som utomhus, säger Gustav Schyllert, ordförande i utbildningsnämnden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen