M står upp för Vellinge!

Under kvällens kommunfullmäktigemöte debatterades bland annat bosättningslagen. Ikväll liksom tidigare var vi moderater tydliga med att vi är starkt kritiska mot lagen.

Vi är alltid starkt kritiska till lagar och regler som inskränker det kommunala självstyret och kommunens självbestämmanderätt. Den åsikten har vi oavsett vad frågan gäller, vi är emot detaljregleringar och pekpinnar från staten och står alltid upp för vår kommun och våra invånares bästa.

Vi är kritiska till bosättningslagen av flera olika skäl.

·         Den inskränker på det kommunala självstyret.

·         Lagen kom till på ett snabbt sätt utan sedvanlig utredning och remissrunda vilket innebär att vi i kommunerna inte hade någon chans att invända mot lagförslaget.

·         Staten ger inte kommunerna rätt förutsättningar och resurser för att klara av uppdraget

·         Lagstiftningen löser inga problem och löser inte bostadsbristen – snarare tvärtom, staten forslar över allt ansvar på kommunerna.

·         Arbetsförmedlingen klarar inte av sitt etableringsuppdrag vilket leder till ökade kostnader och ansvar för kommunerna.

·         Moderaterna beslutade på partistämman att säga nej till tvingande lagstiftning typ bosättningslagen.

Vi är skyldiga att följa lagen och anvisningstalen är inte överklagningsbara för kommunen. Men vi har inte varit tysta och passiva. Vi har reagerat och agerat med skrivelser både till länsstyrelsen och till regeringen och skrivit debattartikel för att väcka opinion och få till förändringar. Det är en fråga som vi Vellingemoderater driver mot våra partikollegor i riksdagen och vi hoppas att fler kommuner och fler partier gör detsamma. Alla partier och kommuner behöver tillsammans stå upp för frågan och ta fajten med sina riksdagspolitiker för att tillsammans kunna upphäva och förändra bosättningslagen. En lag som kanske fungerar på pappret men definitivt inte i praktiken. En tvingande lagstiftning löser inte de problem med bostäder som finns. Staten ”glömde” skicka med både rätt verktyg och resurser.

Vellingemoderaterna arbetar varje dag för att vi ska ha en välmående och fungerande kommun. Det är en självklarhet för oss politiker att ta vårt lagstiftade ansvar men vi kan inte göra mer än vi förmår. Att inskränka på vår självbestämmanderätt och sedan inte ge oss rätt verktyg är vi starkt kritiska till och vi kommer fortsätta agera för att få till stånd förändring. Det borde andra också göra istället för att skriva populistiska motioner till kommunfullmäktige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen