M vill införa Barnahus för barnens bästa

En av våra prioriterade satsningar för 2019 är att starta upp Barnahus tillsammans med Trelleborg och Svedala.

Barn som utsätts för brott påverkas mer än vuxna. De vet inte lika mycket som vuxna, de får inte alltid den information de har rätt till och de får inte bestämma själva på samma sätt som vuxna. Det finns en risk att de far illa ännu en gång när brotten ska utredas. Därför tycker vi det är viktigt att barn som varit med om ett brott tas om hand lite extra.

Barnahuset kommer vara en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för brott får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnen ska kunna berätta sin historia en gång och på en och samma trygga plats istället för att slussas runt mellan olika myndigheter och behöva berätta sin historia om och om igen.  I Barnahuset som kommer att förläggas i Trelleborg kommer socialtjänst, polis, åklagare, barnhälsovård, rättsmedicin och BUP ha en gemensam plattform för att tillsammans hjälpa barn som har blivit utsatta för brott. Lokalerna som Barnahuset kommer verka i ska anpassas för att barn ska trivas och alla som träffar barnen ska vara speciellt utbildade för det. Budgetföredelningen för verksamheten utgår ifrån kommunernas befolkningsmängd där Vellinge står för 35,3 %.

Enligt Rädda barnens rapport Inuti ett Barnahus framgår det att Barnahusens verksamhet säkerställer att barnens bästa är i fokus och att barnet får en skonsammare rättsprocess. Vi moderater ser därför att införandet av ett nytt Barnahus i samarbete med Svedala och Trelleborg är en viktig och nödvändig satsning.

– Barn som utsatts för eller bevittnat våld eller andra brott skall inte behöva återuppleva sitt trauma vid samtal med olika myndigheter. Genom att träffa specialutbildad personal i en trygg miljö får barnet en skonsammare rättsprocess och barnet kan hjälpas på bästa sätt. Barnahus är ett beprövat sätt att göra detta med barnets bästa i fokus, säger Mavis Zander (M) ordförande i omsorgsnämnden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen