M vill införa förskottslån istället för bidrag för nyanlända.

Vi moderater kommer att lägga fram ett förslag om att Vellinge kommun ska införa återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd som ska ersätta försörjningsstödet från kommunen i det så kallade glappet från första dagen man har blivit beviljad etableringsersättning.

Idag uppstår det ett glapp under perioden från det att dagersättningen från Migrationsverket upphört till dess att den nyanlända skrivs in i arbetsförmedlingens etableringsplan och får sin etableringsersättning. Under denna period saknar personen försörjning beroende på att arbetsförmedlingen saknar ett förskottssystem och många nyanlända söker därför försörjningsstöd från boendekommunen under glappet. Etableringsersättningen betalas sedan ut retroaktivt till den nyanlända vilket resulterar i att personen får dubbel ersättning under glapperioden.

Tidigare har de nyanlända kunnat söka bidrag hos kommunen för denna mellanperiod, vi vill att de istället ska få söka lån. En individuell prövning görs och för de som beviljas lån vill vi att man tar fram en avbetalningsplan,

Förskott som förmån betalas idag ut av socialtjänsten till olika grupper, dessa är just ett förskott som sedan ska betalas tillbaka. Detsamma borde även gälla för nyanlända. Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen.

-Det handlar även om god ekonomisk hushållning, Det är inte rimligt att kommunerna ska betala för det som är statens ansvar. Dessutom är det inte förenligt med likabehandlingsprincipen, säger Carina Wutzler.

Ett svar till “M vill införa förskottslån istället för bidrag för nyanlända.”

  1. Ninna Bucht skriver:

    Bra!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen