Mall för ordningsregler framtagen -Vi prioriterar trygghet och studiero.

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. För oss är lugn och ro i klassrum och i korridorer en självklarhet. Det gäller även på nätet och den nya form av utsatthet detta skapar. Tidiga och tydliga insatser och evidensbaserade metoder ska användas i det förebyggande arbetet.

Vi har tagit ett nytt grepp som inbegriper trygghet, ordningsregler, att förhindra kränkningar och skapa studiero. Detta är prioriterade områden för oss moderater där arbetet måste pågå kontinuerligt och aldrig får vila, säger Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande.

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordningsreglerna, studieron, tryggheten och för att förhindra kränkningar. Nu har en mall för ordningsregler, hantering av omhändertagna föremål samt kvarsittning i Vellinge kommuns skolor tagits fram och behandlats i utbildningsnämnden.

Den framtagna mallen för ordningsregler omfattar sex huvudpunkter som samtliga skolor i kommunen ska arbeta med. Enligt skollagen är det rektorn på varje enskild skola som beslutar om den exakta utformningen av ordningsreglerna. De ska utarbetas under medverkan av eleverna. Punkterna i mallen för ordningsregler är följande:

  1. Eget ansvar. Exempelvis vikten av att hålla tiden och ha med sig rätt material till undervisningen.
  2. Trygghet och studiero. Exempelvis arbetsmiljöaspekter i och utanför klassrummet.
  3. Matsituationer och raster. Exempelvis ordningsregler för hur lunchsituationer och aktiva raster ska fungera.
  4. Respekt för varandra. Exempelvis hur elever ska bemöta varandra, lärare, andra vuxna på skolan samt gäster.
  5. IT-nyttjande. Exempelvis mobilförbud under skoltid.
  6. Övriga. För verksamheten specifika områden som kan adderas i ordningsreglerna.

-Studiero och ordning är grundläggande för att skolan ska lyckas med sitt kunskapsuppdrag och en viktig pusselbit i att vara en attraktiv arbetsgivare. Tydliga ordningsregler är en förutsättning för trygghet och studiero, avslutar Gustav Schyllert.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen