Med Vellinges bästa för ögonen!

Vellinge är en fantastisk plats att bo på och leva i. Jag är själv född och uppvuxen i Vellinge, för mig finns inget bättre. Jag har för avsikt att bo kvar här och månar verkligen om att de unika värden som finns ska bevaras samtidigt som jag vill fortsätta att utveckla och förbättra vår fina kommun.

För oss moderater är det viktigt att kommunen växer i lagom takt och på rätt sätt. Givetvis kan vi inte bestämma när människor flyttar till och från kommunen med genom ett medvetet planarbete och en genomtänkt samhällsplanering kan vi påverka inflyttningen över tid. Det är inte exploatörernas villkor som ska gälla utan vad vi vill åstadkomma och vilka värden vi vill bevara och stärka som ska styra.

För andra året i rad väljer rekordmånga att flytta till Vellinge kommun. Framförallt är det unga familjer som väljer att flytta till kommunen men även yngre pensionärer söker sig hit i större utsträckning. Det är givetvis glädjande att många vill flytta till Vellinge men det gäller att vi klarar att möta upp med fler förskole- och skolplatser och nödvändig infrastruktur. Dessutom måste vi se till att charmen och attraktiviteten bevaras – att vi inte bygger sönder vår fina kommun. Här har jag och andra politiker ett stort ansvar.

Det råder stor bostadsbrist för i princip alla grupper i samhället och det gäller inte minst för grupperna ungdomar och äldre. När kommunens mark planeras lyfter vi dessa grupper i markanvisningarna på ett mycket tydligare sätt nu än tidigare och numera ställer vi även krav på byggnation av hyresrätter.

För att klara framtida utmaningar och fortsatt hög kvalitet i kommunens verksamheter och tjänster behövs en viss befolkningsökning. Därför har vi satt ett 1% mål sett över tid.  Vi har varit tydliga med att det ska vara en försiktigare befolkningstillväxt i Skanör, Falsterbo och Höllviken de kommande åren medan Vellinge tätort, Hököpinge, Västra Ingelstad och Östra Grevie har lite större tillväxtpotential framöver. Detta ska ske genom en förtätning av befintliga byar och genom att förtäta centrum. På så sätt kan vi spara värdefull natur och ovärderlig åkermark samtidigt som vi skapar underlag för mer levande och attraktiva centrum. Samtidigt är det viktigt att varje kommundel ska utvecklas utifrån sin speciella karaktär. Vellinge kommun är unik och ska så förbli.

I mitt arbete har jag alltid kommunens och våra invånares bästa för ögonen.

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen