Mobilitetsstrategi för strategiskt och hållbart resande antagen

Under kvällens kommunstyrelsemöte antogs mobilitetsstrategi för Vellinge kommun.

En förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och känna frihet är rörligheten – möjligheten att förflytta sig någon annanstans. Det kan vara dagliga resor för att lämna barn på förskola, åka till en affär för att handla eller till och från arbetet. Det kan också vara mer sällan förekommande resor. För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag –   bil, cykel och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete.

Den framtagna mobilitetsstrategin utgår från den höga andelen bilar i kommunen vilket redan idag skapar problem med trängsel, trafiksäkerheten och har en negativ miljöpåverkan. Den övergripande målsättningen är att resorna i Vellinge kommun ska bli mer hållbara och bestå av en större andel aktiv mobilitet (genom att fler går och cyklar) samt kollektiva resor vilket i sin tur leder till en förbättrad mobilitet med attraktiva livsmiljöer.

För att nå inriktningen om förändrade resvanor har prioriterade arbetssätt inom kommunens samhällsplanering, beteende, infrastruktur, ny teknik samt regional samverkan arbetats fram.

-Vi ser kommunen som en viktig del i att möjliggöra för människor att göra kloka val. Vi moderater tror att människor både vill och kan ta ansvar för en hållbar miljö- och klimatutveckling. Kommunen har ett stort ansvar i att skapa rätt förutsättningar för att nå målsättningen om mer hållbara resor inom kommunen. Alla trafikslag kommer även i framtiden att behövas och vi ser fortfarande bilen som det primära transportmedlet men genom att fortsätta arbeta för trygga och säkra skolvägar, utbyggda cykelnät som kopplar ihop orter, förbättra kollektivtrafiken och fortsätta centrumutvecklingen ges förutsättningar till hållbara alternativ, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Ett svar till “Mobilitetsstrategi för strategiskt och hållbart resande antagen”

  1. Lennart Willemo skriver:

    Utmärkt och framsynt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen