Moderat politik gör skillnad - smart avsättning sparar mångmiljonbelopp till skattebetalarna!

Vellingemoderaternas ansvarsfulla och långsiktiga politik fortsätter att ge resultat som gynnar både invånare idag och i framtiden.  För oss är ekonomiskt ansvarstagande och en god ekonomi A och O och grundförutsättningen för fortsatt utveckling och framgång. Det är vår uppgift att se till att varje skattekrona används på bästa sätt. Det innebär också att vara framsynt och tänka långsiktigt. Ett sådant exempel är den avsättning på 120 milj kr som gjordes 1995 för att finansiera framtida pensionsutbetalningar efter initiativ från oss moderater. Avsättningen var möjlig i och med ett starkt ekonomiskt resultat. Ett resultat som användes på ett ansvarsfullt sätt i en pensionsfond som förvaltats klokt och som under senare år vida överstigit den totala pensionsskulden. Efter förslag från oss moderater beslutades 2017 att om pensionskapitalet överstiger 120% av den totala pensionsskulden ska övervärdet realiseras. Det innebar att 2017 kunde drygt 27 milj kr avyttras. 31 december 2020 uppgick kommunens pensionsskuld till 493 milj kr samtidigt som tillgångarna i pensionsfonden uppgick till 628 milj kr. Det innebar ytterligare en avyttring på 36 milj kr i år. Totalt har alltså 64 milj kr frigjorts som kan användas till investeringar inom utbildning, äldreomsorg och kommunal infrastruktur.

 Dessutom betalas årligen ca 33 milj kr till de som gått i pension. En kostnad som utan ”vår” avsättning skulle behöva lösas inom driftsbudgeten och belasta skattebetalarna varje år. I praktiken motsvarar det en skattehöjning med hela 30 öre!

Allt detta samtidigt som framtida pensionsutbetalningar är säkrade.

Vellinge har en fortsatt stabil och bra ekonomi och vi har samma låga skattesats, 18,50 sen 2006. Detta är möjligt genom idogt arbete där varje skattekrona prövas och tas ansvar för. Moderat politik är på riktigt – den gör skillnad och ger resultat. Vi tar ansvar för nu och framtiden. Vellinge visar vägen!

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen