Moderaterna i Vellinge inför trygghetsvärdar

Även om Vellinge tillhör de tryggaste kommunerna i landet får vi aldrig slå oss till ro. För att förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inför vi moderater trygghetsvärdar i kommunen.

Krisen inom polisväsendet är påtaglig och även om Vellinge är en av de tryggaste kommunerna i landet påverkar medias rapportering om en ökad grövre kriminalitet och leder till en känsla av otrygghet bland invånarna. Det innebär att det ställs höga krav på kommunen att själv hantera situationen.

Trygghetsvärdar införs för ökad närvaro i samhället och de ska tillsammans med medborgare, företag, organisationer och polis utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Målet med trygghetsvärdar i kommunen är ökad samverkan och är ett effektivt sätt att tillsammans skapa trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, alla som bor, vistas eller verkar i kommunen ska känna sig trygga. Trygghetsvärdarnas uppdrag blir även att utveckla samverkan och dialog med polisen. Trygghetsvärdarna ska inte ersätta polisen utan vi kommer fortsätta kräva ökad närvaro och leverans från polisen.

En trygghetsvärd är en person som genom sin närvaro på olika platser i kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. Till uppdraget kan det även höra till att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid. Förutom att vara synliga på offentliga platser i kommunen ska trygghetsvärdarna kunna förflytta sig och förlägga arbetet till strategiskt utvalda platser. Till exempel om ett bostadsområde har drabbats av flera inbrott under en period. Genom ökad synlighet skapas relation med invånarna och tillsammans kan man förbättra tryggheten, såväl den faktiska som upplevda.

Totalt kommer fem trygghetsvärdar att anställas under året, de kommer börja etappvis och vara anställda av kommunen. I maj ska den första trygghetsvärden påbörja sin anställning och därefter sker successiv upptrappning och hela verksamheten planeras vara i full drift till augusti/september. Fullt utbyggd verksamhet beräknas kosta 2,9 miljoner kr årligen.  Varje kväll/natt kommer två bilar att patrullera runt om i kommunen bestående av en trygghetsvärd i varje bil. Trygghetsvärdarna kommer att bära uniform och använda speciellt namngivna bilar så att man tydligt och på håll känner igen dessa.

–  Många väljer att bosätta sig i Vellinge för att det är en trygg och lugn plats att bo och leva i. Så ska det fortsätta vara. Tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område för oss moderater, säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen