Moderaterna satsar på fler laddstolpar för elbilar och elcyklar.

Idag finns det nio stycken laddstolpar uppsatta i kommunen. Under senaste kommunstyrelsemötet antogs en uppdaterad strategi för uppförande av publik laddinfrastruktur 2019-2021. Fram till 2021 kommer totalt tolv nya stationer placeras ut runt om i kommunen. Ett antal av dessa kommer att vara till för elcyklar.

I strategin har man identifierat ett antal olika platser i kommunen som är kommunal mark och ligger i närheten av service, handel, restauranger sevärdheter och pendlarstråk. Laddstationer för elbilar kommer bland annat att sättas upp vid Toppengallerian, Halörhallen, Gyaområdet, pendlarparkeringen i Hököpinge, Framtidskompassen och Formtoppen i Västra Ingelstad samt vid vårdcentralen i Vellinge. De första laddstationerna för cyklar kommer att placeras i Vellinge, Höllviken, Skanör och Falsterbo och riktar sig till de flesta målgrupper, turister, pendlare, konsumenter, föräldrar, äldre personer, personer med hälsoproblem och yrkesgrupper som behöver resa korta avstånd.

Arbetet kommer att pågå löpande fram till 2021 och en total budget på 3 miljoner kronor är avsatt för ändamålet.

  • En positiv och klimatsmart satsning. Vid planeringen av placering har man fokuserat på områden där det rör sig människor, där det anordnas fritidsaktiviteter, och för att gynna turismen. Antalet elbilar ökar i Sverige och Vellinge och de laddstolpar som finns i dagsläget används flitigt, säger Carina Wutzler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen