Moderaterna satsar på kommunens viktigaste resurs - medarbetarna.

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och deras insatser är avgörande för kvaliteten och innehållet i den service och de tjänster som levereras till medborgarna. I onsdags beslutade kommunfullmäkitge om en utbetalning av engångsbonus till alla kommunanställda i Vellinge. Såhär motiverade vi moderater vårt förslag till beslut. 

Vellinge kommun är en framgångsrik kommun på många sätt och har så varit under en längre tid. Verksamheterna håller hög kvalitet och vi har en stark ekonomi, och detta med en av Sveriges lägsta skattesatser. Kombinationen – låg skatt, hög kvalitet och ett bra resultat beror  i stor utsträckning på att kommunens anställda gör ett mycket bra jobb.

Vi moderater är i våra uppdrag ute och besöker olika verksamheter i kommunen. Bibliotek, LSS, räddningstjänst, förskolor, skolor, fritidsgårdar, Vanningen och så vidare och vi imponeras varje gång över den kunskap, den entusiasm och den stolthet som medarbetarna visar i sitt dagliga arbete. Det finns ett stort engagemang och en enorm drivkraft hos medarbetarna vilket är en bidragande faktor till varför vår kommun ligger på topp i de flesta mätningar.

 

Varför då en engångspremie?

Engångspremien är en satsning på kommunens viktigaste resurs medarbetarna men även en satsning för medborgarna, näringsidkare och besökare. Alla dessa påverkas av vem som arbetar i kommunen och vilket arbete som utförs.

Engångspremien för att uppmärksamma alla olika yrkesgrupper i en stor och komplex verksamhet där allas insatser spelar roll. Oavsett om du arbetar som chef, som sekreterare, i Vellinge direkt, som fritidsledare, lärare, socialsekreterare, biståndshandläggare, VA ingenjör, planläggare eller registrator så betyder just den enskildes medarbetare mycket och spelar en stor roll för helheten. ALLAS insatser har en viktig del i och betydelse för Vellinges framgångssaga.

Engångspremien som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. En stor och viktig framtidsfråga handlar just om framtida kompetensförsörjning. Alltså hur ska kommunen lyckas behålla kompetent och duktig personal men också hur kommunen ska lyckas locka till sig ny personal. Detta i en tid när behoven växer och tillgången på olika yrkesgrupper minskar. Vi moderater är övertygade om att det offentliga Sverige måste våga tänka nytt och annorlunda. Lön, arbetsmiljö, fortbildning, tillgängligt ledarskap, tillåtande organisation är andra, kanske mer traditionella arbetsgivarinsatser. Dessa är oerhört viktiga och engångspremien kan och ska på intet sätt ersätta detta arbete.

När man gör något nytt och kanske delvis oväntat kommer det reaktioner. Det får man räkna med. Troligtvis hade inte så många höjt på ögonbrynen om det  handlade om en löneökning på 416 kr/månaden under ett år.

Premien är kopplad till de anställdas samlade insatser, det är inte en gåva eller en julklapp utan en extra ersättning för ett väl utfört arbete. Det är en engångsutbetalning och kan ses som en förstärkt löneutbetalning.

Begrepp som julbonus och julklapp har inte vi använt utan får stå för dem som har uttalat det.

Förslaget har väckt nyfikenhet hos andra i Sverige och vi har fått många olika kommentarer:

”Modigt”, ”Nytänkande”, ”Innovativt”, ”äntligen en kommun som vågar tänka nytt”. Vi har fått höra positiva kommentarer från medarbetare i kommunen – ”fint”, ”aldrig känt sådan uppskattning”. Men vi har även fått kommentarer från offentligt anställda i andra kommuner. ”Det här skulle ingen ens tänkt på i min kommun”. ”Vi betyder ingenting, vi får aldrig någon uppskattning”. ”Beloppets storlek inte det viktiga utan hela grejen…”

 

Finansieringen då? Den ska ske via årets resultat (vi moderater har aldrig pratat om någon vinst) som troligtvis hamnar på 55 miljoner kronor. Överskottet ska inte blandas ihop med driftbudgeten.

Årets resultat beror främst på två saker: Duktiga medarbetare och en tydlig politisk styrning med ett långsiktigt ansvarstagande från oss moderater. Kostnadsmedvetna och ansvarstagande medarbetare är oerhört viktigt. Deras insatser är avgörande för hur vi ska klara framtida behov.

Det kan aldrig vara fel att satsa på sin viktigaste resurs – medarbetarna!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen