Moderaterna vill göra Vellinge kommun ännu tryggare

Vi fortsätter satsa på tryggheten och i vår moderata budget för 2018 satsar vi 1,5 miljoner kronor på ytterligare trygghetsskapande åtgärder. Kommunen har på vårt initiativ anställt en trygghets- och säkerhetssamordnare. Trygghet är en grundläggande förutsättning för en god livskvalitet. Vellinge kommun ska vara ett tryggt, säkert och gemytligt samhälle att verka i, leva i och besöka. För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet.

Under början av året initierade vi en rad åtgärder för att öka tryggheten i kommunen, några exempel på åtgärder är: arbeta med utökad grannsamverkan i de olika kommundelarna, bjuda in föräldrar till ungdomar som är i riskzonen för stöd och information, snabbare åtgärder vid skadegörelse och klotter, satt upp värmekameror på utvalda platser, ansökt om tillstånd för övervakningskameror, förbättrad samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar samt inrättat en social insatsgrupp.

Kommunen har även ordnat trygghetsvandringar i de olika kommundelarna, senast förra veckan i Höllviken.

Kommunen tittar nu över möjligheterna att anställa trygghetsvärdar. Vi ser att trygghetsvärdar är en viktig satsning som vi har för avsikt att sjösätta under andra halvan av 2018. Målet med trygghetsvärdar i kommunen är ökad samverkan och är ett effektivt sätt att tillsammans skapa trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

En trygghetsvärd är en person som genom sin närvaro på olika platser i kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. Till uppdraget kan det även höra till att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid. Förutom att vara synliga på offentliga platser i kommunen ska trygghetsvärdarna kunna förflytta sig och förlägga arbetet till strategiskt utvalda platser. Till exempel om ett bostadsområde har drabbats av flera inbrott under en period. Genom ökad synlighet skapas relation med invånarna och tillsammans kan man förbättra tryggheten, såväl den faktiska som upplevda.

– Tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område för oss moderater som vi ständigt måste arbeta vidare med. Vårt mål är att alla som bor, vistas eller verkar i kommunen ska känna sig trygga. Därför har vi avsatt 1,5 miljoner kronor i budgeten för 2018 på ytterligare trygghetsskapande åtgärder och kommunen har på vårt initiativ anställt en trygghets- och säkerhetssamordnare, säger Carina Wutzler.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen