Moderaternas trygghetssatsning ger resultat.

I början av året initierade vi moderater en rad åtgärder för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Bland annat har kommunen anordnat trygghetsvandring, ordnat informationskvällar för grannsamverkan innehållande bland annat dna-spårning och brottsförebyggande åtgärder man kan göra hemma och haft möten med föräldrar och barn i riskzonen.

Under våren och sommaren har kommunen placerat ut 6 stycken värmekameror på olika skolor. Under hösten är målet att placera ut ytterligare 15 värmekameror. I nuläget har även en ansökan om att vi ska uppföra övervakningskamera skickats in till Länsstyrelsen.

Rutiner för snabbare åtgärder mot skadegörelse och klotter har också införts.

Polisen släppte nyligen en sammanställning om brott i kommunen och glädjande nog har dessa minskat. Bland annat har bostadsinbrotten minskat med 37 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året.

Vi är stolta och glada över att vårt initiativ har gett resultat men än är vi inte nöjda och det finns mycket mer som kan förbättras för att ytterligare stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Bland annat kommer vi fortsätta kräva ökad närvaro och leverans från polisen. Det är inte acceptabelt att man flyttar de resurser som vi har avtalat från vår kommun till intilliggande orter.

–          Vi får aldrig slå oss till ro – tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område för oss moderater som vi ständigt måste arbeta vidare med, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen