Näst bäst företagsklimat i Sverige

Idag presenterade Svenskt Näringsliv rankingen avseende företagsklimat. Vellinge placerar sig på andra plats och Svenskt Näringsliv var på besök för att gratulera. Vi moderater arbetar ständigt för ett levande näringsliv och vi ser det som grunden för vår välfärd.

-Ett gott företagsklimat är viktigt, det är det som skapar attraktivitet, arbetstillfällen och utveckling i kommunen.  Vi lokalpolitiker har ett stort ansvar att skapa goda lokala förutsättningar för entreprenörskap och företagande, Säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Svenskt Näringsliv har sedan 2001 genomfört årliga enkätundersökningar till företagare om företagsklimatet i Sveriges alla kommuner och Vellinge har under flera års tid legat topp 5 i denna ranking. Förra året dippade resultatet vilket vi tog på största allvar. Kommunen har under året jobbat med en handlingsplan för att förbättra relationerna ytterligare mellan kommunorganisationen och näringslivet. Bland annat har man haft utbildningar med utvalda tjänstemän för att skapa en bättre förståelse för företagarnas förutsättningar. Vellinge kommun har också skickat ut egna enkäter till företagarna samt haft dialogmöten och näringslivsträffar för att samla in input på vad som kan förbättras. All den input man samlat in ligger nu till grund för det påbörjade förändringsarbetet och ambitionen om att vara Sveriges bästa näringslivskommun 2020.

En stor del som företagare möter i sin vardag ligger direkt under kommunens ansvar, det handlar till exempel om tillsyn, bemötande i olika anökningstillstånd, och om en rättsäker och effektiv myndighetsutövning. I undersökningen får företagare svara på frågor om hur dem uppfattar kommunens arbete i dessa frågor. Det handlar även om vilket utrymme kommunen ger företagen, om kommunen konkurrerar med företagen, hur skolan och media förmedlar bilden av företagen i kommunen och sist men inte minst handlar undersökningen om attityder från kommun och tjänstemän gentemot företagen. Tillsammans med statistik från SCB används undersökningen för att ta fram en rankinglista över företagsklimatet i respektive kommun. Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag

Vellinge har under flera års tid arbetat långsiktigt och strategiskt för att förbättra företagsklimatet i kommunen, ett arbete som ständigt är under utveckling. Ett bra företagsklimat har en avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden i kommunen.

I årets ranking har Vellinge kommun förbättrat resultatet i 11 av de 12 punkterna i enkätsvaren. Nu gäller det att inte slå sig till ro. Vi hoppas kunna fortsätta denna trend och Vellinge kommun kommer att fortsätta arbeta för att hela tiden förbättra servicen och relationen till företagarna i kommunen. Moderaternas mål är att ha ett fortsatt gott företagsklimat och att nå förstaplatsen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking.

-Det är känns fantastisk kul att vårt arbete för att förbättra företagsklimatet i kommunen ger resultat. Vi är hedrade över andraplatsen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking. Ett klart lyft sedan föregående år men jag ser fortfarande en förbättringspotential när det gäller service, bemötande samt information till och dialog med företagarna. En tydlig och enkel väg in i kommunen ska vara en självklarhet och kommunen ska fungera som en stödjande och rådgivande länk gentemot företagen. Nu ska vi fortsätta arbetet för att bli Sveriges mest företagarvänliga kommun, avslutar Carina Wutzler.

Svenskt Näringslivs företagsklimat: RANKING: ENKÄT
Här kan du se hur Vellinge har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät. Ranking 2018 baseras på enkätsvar från våren 2018.

+/-EnkätfrågaPlacering 2018Placering 2017
+9Allmänhetens attityder till företagande211
-3Skolans attityder till företagande74
+21Konkurrens från kommunen1132
+55Tillämpning av lagar och regler1873
+26Tillgång till kompetens2046
+26Sammanfattande omdöme2854
+5Kommunpolitikernas attityder till företagande3136
+29Tjänstemännens attityder till företagande3261
+48Service till företagen3886
+12Vägnät, tåg- och flyg5870
+32Tele- och IT-nät6698
+19Medias attityder till företagande7392

Svenskt Näringslivs företagsklimat: RANKING: STATISTIK
Här kan du se hur kommunen har placerat sig i de delrankingar som baseras på statistik från SCB och UC.

+/-FaktorPlacering 2018Placering 2017
Kommunalskatt11
Entreprenader44
+1Nyföretagsamhet910
+4Företagande2327
-1Marknadsföring3231
-2Andel i arbete179177

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen