Ny regering - nytt försök!

Vi Vellingemoderater ger inte upp i frågan om solceller på Falsterbonäset. Vi har tidigare uppvaktat regeringen Andersson men bemöttes då med nonchalans och total tystnad. Nu gör vi nytt försök med regeringen Kristersson och hoppas på bättre förståelse och högre prio.

Bakgrunden är att Försvarsmakten konsekvent lagt in sitt “veto” och nekat bygglov för solceller på stora delar av Falsterbonäset med hänvisning till riksintresse för totalförsvaret. Flera av dessa har överklagats och drivits hela vägen till regeringen. När den förra regeringen fattade beslut i ärenden gick man på Försvarsmaktens linje, trots att man i sin egen elektrifieringsstrategi sagt sig vilja öka samexistensen mellan elproduktion och totalförsvarets intressen. Idag finns det teknik som borde kunna samspela med Försvarsmaktens utrustning utan att äventyra rikets säkerhet. Det finns en lösning – om viljan finns!

En ny regeringen har tillträtt. En regering som i valrörelsen sa sig prioritera energifrågan. När vi tillskrev den förra regeringen om invånares möjligheter att uppföra solceller på Falsterbonäset bemödade sig inte ens statsrådet Farmanbar att svara eller bemöta våra synpunkter. I ett brev uppmanar jag den nya energiministern Ebba Busch och andra ministrar i regeringen att prioritera frågan och möjliggöra solceller på Falsterbonäset.

Det bor ca. 10 000 människor i området och det finns en stor vilja hos såväl invånare, företag som kommun att uppföra solceller. En åtgärd som hade bidragit till ökad energiproduktion, energiomställning och inte minst till lägre energikostnader. Genomförd solkartering visar på goda förutsättningar för solenergi. Det är då orimligt att fastighetsägare på näset saknar praktiska möjligheter att uppföra solceller.

Om man menar allvar med att man vill få till omställning för klimatets skull och vill vidta åtgärder för lägre energipriser så måste man också skapa förutsättningar för det. Regelverket kopplat till Försvarsmaktens riksintresseanspråk måste följa med den tekniska utvecklingen. Vi står upp för Vellinge och för en hållbar energiförsörjning!

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande