Ny temalekplats och parkstråk i Hököpinge

Vi bryr oss om hela kommunen och vårt arbete med att skapa attraktiva livsmiljöer fortsätter. Det händer mycket positivt i hela kommunen och inte minst i Hököpinge där det nu planeras för fler bostäder, en förskola, skola och idrottshall. Under dagens Ksau beslutades upphandling av entreprenad för att anlägga en ny temalekplats och parkstråk i Hököpinge och ska byggas under 2020.

I östra delen av planområdet föreslås en långsträckt park i nord-sydlig riktning. Parken är som smalast vid mitten och öppnar sig i norr mot Sockerbruksområdet vid Bruksvägen och i söder mot Mossahusvägen. Parken föreslås bland annat innehålla en större samlingslekplats, dagvattendammar, öppna ytor för lek och spel, träddungar och gångar. I byns framtida utveckling kommer parken kunna utgöra länken som binder samman Hököpinges olika delar.

Inspiration till temalekplatsen föreslås hämtas från den tidigare filmstudion som fanns i Hököpinge. Det kan vara allt ifrån Alfons Åberg till att det upplevs som att man själv står i rampljuset som ligger för inspiration. Parken kommer att ha en cirkelform med olika sektioner likt en filmrulle. Tanken med cirkelformen är att området ska fungera som en stor scen för filmen som ramas in av en ”ridå” av ängsgräs. Lekplatsen ska erbjuda rörelse, lek, motorik och möten för barn i alla åldrar och locka till att leva ut sina filmfantasier. I lekplatsen föreslås det finnas klätterställning, gungor, filmscen, sandlådor och lekhus. Lekplatsen ska även vara tillgänglighetsanpassad med gott om bänkar och bord.

  • Jag tror att barnen kommer älska filmtemat och den härliga omgivningen som kommer skapas. Jag är övertygad om att det kommer bli en omtyckt och välbesökt plats, inte minst med tanke på att Hököpinge växer och kommer fortsätta utvecklas under kommande år, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen