Nyhetsbrev - augusti 2019

Efter några veckor välbehövlig semester är vi återigen tillbaka för fullt. Sommaren har för andra året i rad gett oss kanonväder och vi hoppas att många har hunnit njuta på någon av kommunens fina stränder. Här summerar vi sommaren och blickar samtidigt framåt mot en fullspäckad och spännande höst.

I början av juli var det slutbesiktning av den nya gångbron vid Bakdjupsstigen. Glädjande att arbetet hann göras klart innan sommaren och leden har varit välanvänd under de varma sommardagarna. Näst på tur står upprustningen av bron på Borgmästarestigen som ligger med i budgeten för 2020.

Byggnationen av det nya rekreationsområdet med multifunktionella lösningar såsom dagvattendamm, grönyta som exempelvis möjliggör fotboll- och brännbollsspel, amfiteater, örtträdgård, vackra planteringar samt motionsslinga har under sommaren pågått för fullt på Sandeplansskolans västra del i Höllviken. Nu börjar man se resultat av arbetet som kommer att vara klart inom några veckor.

Kommunstyrelsen beslutade under våren att köpa in nya innovativa och snygga sopkärl som under sommaren placerades ut runt om i kommunen. De nya sopkärlen är klimatsmarta och förhindrar lukt samt ger upp till 90 % färre tömningar. Sopkärlet har solceller som pressar ihop skräpet vid behov och kan därmed fyllas minimum 5 gånger kärlets volym. Kärlet har en fyllnadsindikator som meddelar när kärlet är fyllt. Sopkärlen har gett tillfredställande resultat och kommunen håller nu på att se över hur många fler som ska köpas in och placeras ut på fler platser.

Under sommaren har det preliminära anvisningstalet från migrationsverket från 2020 kommit till kommunen. Det nya preliminära anvisningstalet är 64 nyanlända och 2-3 ensamkommande. Beslut från staten om anvisningstal kommer fattas under v.45.

I början av augusti offentliggjordes meritvärdena för elever i åk 9 för läsåret 2018/2019 som visade att Vellinge ligger högt över genomsnittet i Sverige. Statistiken gäller de 356 nior som under vårterminen 2019 lämnade någon av Vellinges sju kommunala grundskolor. 

Den 8 augusti beslutade myndighetsservicenämnden att godkänna bygglovet för ett kallbadhus i Skanörs hamn. Kallbadhuset kommer att ligga intill Stens brygga och innehålla en caféverksamhet, en avskild brygga med tillhörande omklädningsrum och bastu för kvinnor respektive män samt en gemensam brygga i mitten. Det är entreprenörerna Daniel Krook och Nicholas Hörlin som står bakom projektet.

Under samma möte godkändes även Vellingebostäders bygglov för 12 nya hyresrätter på Fädriften i centrala Falsterbo. Lägenheterna kommer planeras vara inflyttningsklara under våren 2021, sex stycken tvåor och lika många femmor. För oss moderater är det viktigt att bebyggelsen har rätt karaktär för området och att vi håller en sund och hållbar balans i tillväxten, vi ser positivt på småskalighet och blandad bebyggelse.

Under sommaren har kommunen satt upp fågelholkar och ett insektshotell i Gästisparken som ska öka den biologiska mångfalden samt pedagogiska skyltar som berättar om vegetationen och om dess betydelse. Stråket är en del i kommunens centrumutvecklings- och trygghetsarbete för att skapa attraktiva livsmiljöer, en långsiktig strategi som beslutats av kommunfullmäktige för några år sedan.

Socialdemokraterna presenterade i mitten av augusti ett förslag på ett nytt kostnadsutjämningssystem. Förslaget innebär bland annat att omfördelningen inom systemet ökar från totalt 9,7 miljarder kronor till 11,5 miljarder. I Vellinges fall skulle det under 2020 innebära en kostnadsökning på närmare 9,1 miljoner kronor och ge full effekt från 2023 med 28,3 miljoner kronor. Vi moderater är kraftigt kritiska till detta förslag som skulle innebära att skatten skulle behöva höjas med 30 öre alternativt att vi behöver avstå från viktiga satsningar som påverkar kommuninvånarna.

Under sommaren hade kommunen startmöte för utvecklingen av ett nytt bostadsområde i Hököpinge enligt antagen detaljplan i kommunfullmäktige under förra året. Fastighetsbolaget Veidekke ska bygga 44 tvåplansradhus mellan Bruksvägen och Snickarvägen. I samband med detta bygger Vellinge kommun anslutningsgator och drar in vatten och avlopp. Kommunen ska också bygga en park öster om det nya bostadsområdet. I parken kommer det bland annat att byggas en lekplats med filmtema. Bland annat kommer lekplatsen att ha en scen och en liten Hollywood-skylt, där det istället kommer att stå Hököpinge. Lekplatsen och parken beräknas vara klart till nästa höst.

Den 18 augusti hade Vellingemoderaterna sitt traditionella sommarting i Skanör. Programmet var fullmatat med bland annat politiker från lokal, regional samt riksnivå, Vellingebostäders VD samt lokala entreprenörer som berättade engagerat om vad som är på gång och svarade på frågor. Vi vill tacka er som kom och lyssnade och minglade och alla som stannade till och lyssnade en stund när ni flanerade förbi. Om du missade eventet har du alltid möjlighet att kontakta oss och ställa frågor via Facebook eller mail.

Den nya direktlinjen mellan Höllviken och Lund startade den 19 augusti. Direktlinjen är ett resultat av moderat politik och vi arbetar hela tiden med och mot Skånetrafiken för att förbättra linjeutbudet och öka turtätheten. Tidigare tog resan från Höllviken till Lund mer än en timme och ett byte behövde göras i Malmö. Den nya direktlinjen har kortat restiden till cirka 40 minuter. I nuläget går linjen med 30-minuterstrafik på vardagar mellan 06.00-18.00 men framöver kan det bli tätare turer.

I måndags började äntligen byggnationen av det nya stationshuset vid Vellinge Ängar som bl.a kommer innehålla en uppvärmd vänthall, toaletter och gratis wi-fi. Runt om huset kommer bullervallen byggas upp för att skydda nuvarande och kommande bostadsbebyggelse från motorvägens ljud.

Till sist vill vi passa på att flagga för moderaternas cykelaktivitet söndagen den 15 september. Kom som du är, utrustad med cykel och gärna en hjälm, till parkeringen vid förskolan Henriks Hage längst upp på Henriksdalsvägen i Höllviken kl 14.00. Turen avslutas vid 16.00 med möjlighet att äta tillsammans på Ljunghusens Pizzeria till självkostnadspris.Anmäl din närvaro till ericsson.bob@gmail.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen