Nyhetsbrev - augusti 2021

Efter några veckor välbehövd semester är vi återigen tillbaka för fullt. Det har varit en sommar som gett oss varierande väder. Vi hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni har ”hemestrat” och tagit del av kommunens vackra natur, fina slättlandskap, härliga bad och trevliga matställen och upplevelser.I detta nyhetsbrev summerar vi sommarmånaderna och blickar samtidigt framåt mot en fullspäckad och spännande höst.

Den 1 juli hade Miljö- och byggnadsnämnden möte där man bland annat godkände bygglov för ett nytt flerfamiljshus på Campusområdet i centrala Vellinge, intill kommunhuset. Förslaget innebär att totalt 26 lägenheter och en verksamhetslokal kommer rymmas i två huskroppar om två våningar. Fjorton stycken 2 RoK, sex stycken 3 RoK, fem stycken 4-5 RoK, samt en 5-6 RoK. Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun ska vara en attraktiv boendekommun. Vi ser positivt på att Vellinge kommun växer men det måste vara på rätt sätt. Vi vill att kommunen främst ska växa i våra centrum för att bevara vår värdefulla jordmark och naturområden. Bostadsbebyggelsen på Campusområdet går i linje med vårt centrumutvecklingsarbete för mer levande och attraktiva centrum.


I början av sommaren släppte tidningen Fokus sin årliga kommunranking ” Bäst att leva 2021”. Mätningen visar att Vellinge är Sveriges 9:e bästa kommun att bo och leva i. Det innebär att kommunen fortsatt ligger på ”topp tio” av Sveriges 290 kommuner. I år rankar Fokus landets alla kommuner utifrån 12 kategorier: Agenda 2030, arbetsmarknad, bostäder, demografi, demokrati, fritid och kultur, kommunal ekonomi, trygghet, miljö, socialt och hälsa, utbildning och äldre. Vellinge får goda resultat i samtliga kategorier men främst i kategorierna: Agenda 2030, socialt och hälsa samt trygghet. Det är ingen slump att Vellinge får höga resultat i dessa kategorier utan är ett resultat av vårt långsiktiga och målmedvetna arbeta för att skapa attraktiva livsmiljöer där invånare, näringsidkare och besökare trivs.

Under juli färdigställdes även etapp 2 i projekt Norra infarten och trafiken vid den nya rondellen släpptes på för fullt. Den nya rondellen skapar bättre trafikflöde gällande tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Etapp 3, med sista biten in till centrum och ytterligare en cirkulationsplats, kommer färdigställas under året.

Pandemin har varit påtaglig även denna sommar vilket resulterat i att kommunens ungdomar drabbades hårdare vad gäller möjligheten till vanliga sommarjobb. För att hjälpa till att minska arbetslösheten bland ungdomarna i Vellinge kommun valde vi att utöka antalet feriepraktikplatser även detta år.  Sommaren 2021 fick 228 ungdomar feriepraktik med olika uppgifter i kommunen, en utökning med 28 platser från föregående år.  Nytt för detta år var Sommarorkestern och Naturvärdar. Sommarorkestern var ett samarbete med kulturskolan där 10 ungdomar hade som uppdrag att, under några veckor i juni, åka runt och spela för kommunens äldre och yngre på förskolor och vård- och omsorgsboenden samt för allmänheten. Naturvärdarna hade i uppdrag att arbeta längs Skåneleden och stränderna från Höllviken ut till Skanör där de hjälpte besökare, höll rent och snyggt längs leden samt ordnade naturaktiviteter för barn. Andra feriepraktikuppdrag som kommunen anordnade var strandvakter inom livräddarverksamheten, som denna sommar utökades med 17 feriepraktikplatser, feriepraktik på Fotevikens museum, kommunens skolor, bibliotek och förskolor samt feriepraktik utomhus med grönyteskötsel.


Under sommaren har ett arbete med att anlägga en ny pendlarparkering och cykelparkering vid Nyckelhålsparken pågått. Det är en förberedelse inför kommande expressbuss 15 som kommer starta december 2022 men redan nu kan dessa parkeringar användas för pendlare och besökare till Höllviken centrum. För oss Moderater är det viktigt att det finns en fungerande kollektivtrafik. Vi vill därför passa på att berätta om att vi under ett antal år arbetat tillsammans med Region Skåne för att få till ett bättre utbud i kollektivtrafiken. Vi har lyssnat in kommuninvånarnas synpunkter angående den nya expressbussen och på kommunstyrelsemötet i början av sommaren beslutades därför att ett tilläggsavtal ska tecknas. Tilläggsavtalet innebär att kommande expressbuss även ska trafikera Stefan Löfvings Väg och Östra Halörsvägen samt att linje 300 ska, förutom på vardagar, även samordnas på kvällar och helger med den nya expressbussen. Detta för att öka tillgängligheten och förbättra och förenkla resandet för kommunens invånare.


Den 13 augusti var de moderata regionråden på besök i Skanörs hamn. Det blev en trevlig förmiddag med bra diskussioner och frågor från invånare och medlemmar. Missade ni eventet och har frågor eller funderingar till regionråden så är ni välkomna att höra av er. Vi skickar vidare era synpunkter.


Den 19 augusti var det dags för höstterminsstart på Sundsgymnasiet i Vellinge. Nytt för denna termin är att Sundsgymnasiets ekonomiprogram har fått en ny profil – entreprenörskap. Vi moderater har länge arbetat för mer entreprenöriellt lärande i skolan och en stärkt koppling mellan skola och näringsliv. Den nya profilen är precis det, nära kopplad till näringslivet, vilket ger goda möjligheter att knyta kontakter och skapa ett nätverk redan i gymnasiet. Profilen ger värdefulla kunskaper och förbereder eleven väl för att starta och driva framgångsrika företag. Alla elever på Sundsgymnasiets ekonomiprogram driver UF-företag under sista läsåret, inriktning entreprenörskap förbereder med kurser i företagande och organisation redan under andra läsåret. Från och med denna termin har Sundsgymnasiet även startat upp en ny idrottsinriktning som är en Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU). Inriktningen är segling med foilande båtar och brädor och är en satsning i samarbete med Svenska Seglarförbundet. Vi anser att segling passar bra i vårt befintliga koncept, och är också en viktig och central del av förenings- och idrottslivet i kommunen. Idrottsinriktningen, som tar emot 8 elever per åk, gör det möjligt för eleverna att både satsa på sin sport och samtidigt få en utbildning av hög kvalitet.

På kommunstyrelsens möte den 23 augusti gav kommunstyrelsen fastighetsenheten i uppdrag att ta fram tillfälliga lokaler för nya Hököpinge skola, detta efter att utbildningsnämnden i juni flaggat för ett behov av 50 nya förskoleplatser i Vellinge redan hösten 2021. De tillfälliga lokalerna kommer etableras vid Herrestorps förskola fram till dess att Hököpinge nya skola står färdig höstterminen 2023


Några av er har kanske läst att byggnationen av Henriksdalsskolan i Höllviken som skulle stå färdig hösten 2023 blivit försenad i cirka två år. Detta på grund av överklagande och en olycklig formaliamiss som gjort att detaljplanen måste tas om. Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade därför den 25 augusti att behovet av tillfälliga lokaler fram till dess att Henriksdalsskolan står färdig ska utredas.

Kommunens delårsrapport för innevarande år prognostiserar en hög måluppfyllelse på 91 % av nämndernas totalt 47 mål för 2021. Rapporten visar också en positiv prognos på 199,9 miljoner kronor vilket är 153 miljoner bättre än det budgeterade resultatet för 2020 på 46,9 miljoner kronor.  Det positiva resultatet beror flera saker, bland annat beror resultatet på ett positivt finansnetto, högre skatteintäkter, gynnsam börsutveckling och överskott i verksamheternas nettokostnader. Överskottet innebär att kommunen även 2021 kommer klara av att egenfinansiera hela investeringsvolymen som prognostiseras uppgå till 274,1 mkr. Resultatet visar på god kostnadskontroll och ett målmedvetet och långsiktigt arbete, vi står nu väl rustade inför framtiden.


En annan intressant halvårsavstämning rör befolkningsutvecklingen. För första gången överstiger invånarantalet 37000 och per den 30 juni bor 37021 personer i Vellinge kommun. Det innebär en nettoökning av antalet invånare med 106 personer första halvåret. Främst sker ökningen i Vellinge och Hököpinge där flera olika bostadsprojekt börjat bli inflyttningsklara.


Ett av våra vallöften för denna mandatperiod var att genomlysa och utveckla fritidsgårds- och ungdomsverksamheten i kommunen. Syftet var att vi moderater vill få till en mer modern och attraktiv verksamhet som tilltalar fler. På kultur- och fritidsutskottets möte den 26 augusti antogs samverkansavtal med Värdehuset i Höllviken samt Vellinge IF. Avtalen mellan kommunen och föreningarna sträcker sig över fem år och är två pilotprojekt i kommunen för att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter på kvällar och helger samt utöka fritidserbjudandet för kommunens ungdomar.


Den 29 augusti hade vi Moderater en uppstartsträff med både nuvarande kommunfullmäktigegrupp och fullmäktigekandidater för att påbörja arbetet med att formera vår politik inför kommande mandatperiod. Det blev en riktigt trevlig förmiddag med många nya och inspirerande idéer och diskussioner. Arbetet kommer nu fortsätta under hösten och vintern. Har du tips på vad vi ska jobba lite extra för under kommande mandatperiod är du välkommen att kontakta oss.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti beslutade utskottet att en markanvisningstävling för en ny hotell-, konferens-, och spaanläggning på norra parkeringen av Falsterbo strandbad, intill nuvarande byggnad ska utlysas. Platsen är unik och ligger vid en av Europas finaste stränder med toppklassigt bad, fina golfbanor, världskänt fågelsträck, unik bebyggelse i fantastisk miljö och ett rikt djurliv. Förslag som lämnas in kommer utvärderas enligt koncept, ekonomi och hållbarhet och gestaltning – en ny byggnad ska passa väl in i den omgivande naturen och ha ett stort hållbarhetsfokus. Vi anser att det finns en stor potential för platsen och att en hotell-, konferens-, och spaanläggning kommer tillföra något nytt och positivt för kommunens invånare, besökare och näringsliv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.