Nyhetsbrev - december

Årets sista månad närmar sig nu sitt slut. Hoppas att alla hade en härlig julhelg med god mat och trevligt sällskap. Idag är det nyårsafton och dags att fira av året som gått. Under december har vi hunnit med en hel del roligheter som ni kan läsa om nedan.

Månaden startade med en invigning av barnens läsrum på Höllvikens bibliotek. Rummet är inspirerat av djungeln och är till för barn i åldrarna 10-13 år. Syftet är att främja läsandet och bibliotekets attraktivitet för dessa åldersgrupper. Vi moderater driver hela tiden på i det politiska för att utveckla våra verksamheter och inte minst verksamheter för barnen. Med på invigningen var Christer Mars, ordförande för nämnden för gemensam medborgarservice och höll ett invigningstal i lättsamma former.

Det var ett fullsatt torg när kvarteret Lilla torg invigdes den första fredagen i december. Den officiella invigningen startade klockan halv 5 där Carina Wutzler och Vellingebostäders vd Anders Larsson invigningstalade men aktiviteterna var i full gång hela dagen. På familjernas hus kunde man till exempel göra sina egna pepparkakshjärtan. Torget var likt en karneval full av små hus som sålde allt ifrån polkagrisar till vantar.

Polisen och kommunen skrev i december under ett medborgarlöfte för 2017 där syftet är att öka den upplevda tryggheten och stärka förtroendet för polisen. Carina Wutzler och Mikael Storm , chef för lokalpolisområde Trelleborg skrev under det gemensamma avtalet som utgår från polisens och kommunens samverkansavtal om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Under året har den upplevda säkerheten minskat hos våra medborgare vilket vi i moderaterna ser mycket allvarligt på och polisen har därför lovat att bland annat vara mer synliga ute i kommunen under tider där ungdomsbrottsligheten är som mest framträdande.

Under årets sista fullmäktigemöte belönades flera medborgare för sina prestationer under året. Priser  och stipendium delades ut för: årets pedagog, årets medarbetare, årets miljöpris, årets stadsbildspris, idrottsstipendiet samt kulturstipendiet. Under en högtidlig prisutdelning med fanfarer, tacktal och nomineringar prisades medborgarna.

Under samma fullmäktigemöte antogs en ny detaljplan för Skanörs hamn. Detaljplanen möjliggör en småskalig utökning av byggrätter inom hamnområdet samtidigt som hamnens unika karaktär bibehålls. I detaljplanen ingår ett kallbadhus, en hall för båtservice, nya handelsbodar samt möjligheter för befintliga verksamheter att bygga ut. Planen inkluderar även en upprustning av de allmänna ytorna och en förbättrad trafiksituation och trafiksäkerhet. Skanörs hamn är kommunens pärla och något som vi moderater vill fortsätta försköna och utveckla. Vi moderater har varit drivande i utvecklingsarbetet och på vårt initiativ har 5 miljoner kronor satsats på försköningsarbetet 2016 och ytterligare 5 miljoner kommer att satsas 2017 inom ramen för befintlig detaljplan. Tack vare den nya detaljplanen kan hamnen lyftas ytterligare.

Fullmäktige valde även att anta moderaternas förslag om en engångspremie till alla anställda av Vellinge kommun. Vi moderater är i våra uppdrag ute och besöker olika verksamheter i kommunen. Bibliotek, LSS, räddningstjänst, förskolor, skolor, fritidsgårdar, Vanningen och så vidare och vi imponeras varje gång över den kunskap, den entusiasm och den stolthet som medarbetarna visar i sitt dagliga arbete. Det finns ett stort engagemang och en enorm drivkraft hos medarbetarna vilket är en bidragande faktor till varför vår kommun ligger på topp i de flesta mätningar. Vi anser att medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och att dem är viktiga att satsa på för kommunens fortsatta välfärd.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade förra veckan att bevilja bygglov för totalt 78 lägenheter i Västra Ingelstad. Det är Vellingebostäder AB som inkommit med ansökan om bygglov för 8 stycken flerbostadshus i tre olika kvarter med byggstart i början av nästa år. Bostäderna planeras vara inflyttningsklara under sommaren 2018.

Kommunens fastighetsorganisation har under hösten genomlysts och det har lett till att vi inför 2017 kommer genomföra en del förändringar på fastighetssidan. Syftet är att få en effektivare fastighetsförvaltning och en bättre styrning och kontroll över kommunens fastighetsbestånd. Genom den nya fastighetsorganisationen beräknas driftkostnaden sänkas med 10 miljoner kronor.

 

Vi vill önska er alla ett riktigt gott nytt år, så ses vi 2017! 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen