Nyhetsbrev - januari

Hej!
Januari månad är redan snart slut och det politiska arbetet är i full gång.  

I en orolig tid med allvarliga händelser i vår omvärld och när tryggheten har minskat i hela samhället ser vi ett behov av fler och tydligare insatser från kommunens sida. Vi moderater har därför initierat en rad åtgärder som kommunen nu ska arbeta vidare med för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Mer om detta kan ni läsa om på vår hemsida: www.moderat.se/nyhetsartikel/moderaterna-tar-krafttag-tryggheten-i-vellinge

Arbetet på nyckelhålsparken har återigen återupptagits.  Mark- och miljödomstolen har hävt länsstyrelsens beslut om inhibition. Trots att arbetet har stått still två gånger hoppas vi givetvis att arbetet kommer kunna hålla tidsplanen och att inget annat oförutsett sker.

I moderaternas budgetförslag fanns förslag om förbättringar av grundsärskolans lokaler och en ombyggnation på Ljungenskolan kommer att starta inom kort. De lokaler som grundsärskolan disponerar idag kommer att byggas om och anpassas. För elever på grundsärskolan är det viktigt att varje rum har en tydlig funktion. Därför kommer det till exempel att byggas ett sinnesträningsrum där det bland annat ska finnas vatten, sand och färg för att eleverna ska träna sina sinnen, ett motorikrum med liftar i taket för elever som har svårt att utöva traditionell idrott samt en ateljé och ett musikrum. Projektet beräknas kosta cirka 5,5 miljoner kronor och ska vara inflyttningsklart för eleverna i början av 2018.

Vellinge kommun är tillsammans med 9 andra huvudmän nominerade till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2017. Utmärkelsen utdelas till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärarresurser och nätbaserat samarbete. Vinnaren av Guldtrappan 2017 kommer att avslöjas under april.

En moderat initierad satsning på våra äldre och på miljön. På Omtankens hus råder stor aktivitet och bygget är redan uppe på våning fyra. Bygget har en tydlig och unik miljöprofil. Satsningen är ett föredöme när det kommer till möjligheterna med framtidens hållbara miljöbyggande. Målsättningen är att uppnå miljöklassning mörkgrön vilket med råge överstiger miljöprestandan i miljöcertifierade hus inom de utvalda ämnesområdena energi, materialval, avfallshantering och kemikalier. Omtankens Hus målsättning är att generera lika mycket energi som det beräknas att förbruka, allt byggavfall återvinns eller återanvänds, alla inbyggda material som till exempel inredning, limmer, fogar, isolering är hållbara miljöval.

Nuvarande regelverk gällande bidragsgivning för vägföreningar är mer än 20 år gammalt och vi moderater ser att det finns ett behov av att se över detta. Efter förslag från oss kommer därför kommunen att genomföra en utredning där man bland annat genom GIS analys ska samla information kring grönområdens storlek och uppbyggnad samt antal lekplatser och dess status. Denna data ska ligga till grund för nytt förslag till nya bestämmelser och nytt regelverk. Vi behöver anpassa bestämmelserna mer efter vägföreningarnas behov och vad de efterfrågar. Utredningen är  ett samarbetsprojekt mellan tillväxt och nämnden för gemensam medborgarservice.

Länsstyrelsen har tyvärr beslutat om inhibition för bygget av etableringsboendet på Skanörs vångar vilket innebär att bygget står stilla. Vellinge kommun har ansökt om ett nytt tidsbegränsat bygglov men detta innebär ändock förseningar och ökade kostnader.  Läs gärna mer här (http://vellinge.se/bygga-bo-miljo/nyheter/information-om-byggnation-av-etableringsbostader-pa-skanor-vangar/)

Sist men inte minst, glöm inte att boka in vårt informationsseminarium den 5 mars, tema integration i era almanackor. En förmiddag fylld av god frukost/fika och spännande föreläsningar inom ämnet integration. Eventet gäller för våra medlemmar, mer information kommer inom kort. Vi uppdaterar vår Facebook och hemsida löpande, håll utkik!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen