Nyhetsbrev - januari 2018

Nu har årets första månad passerat, ett nytt och spännande år har börjat – valår. Vi har startat året i full fart, lite om vad som har hänt kan ni läsa om nedan. 

Året började med ett negativt besked från Trafikverket som valde att backa angående förbifart Kämpinge by. Första avtalet mellan kommunen och Trafikverket tecknades redan 2011 och Trafikverket väljer alltså att avbryta projektet med motiveringen att ett omtag behövs. Vi tycker detta är väldigt tråkigt, kommunen har avsatt pengar och stod i startgroparna för att påbörja projektet. Vi får nu se framåt och hoppas på en snabb lösning så att nödvändiga åtgärder kan göras så fort som möjligt. Viktigt för de boende i området, för fortsatt utveckling och för en bättre kollektivtrafik.

Den 1 januari trädde en ny lag i kraft ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. I samband med detta, har också Region Skåne tecknat ett avtal med kommunerna. Återinläggningar på sjukhus ska minska och vårdplatser sparas. Lagen och dess avtal, kommer dock att vara en stor utmaning för kommunen och det kommer att ställas än större krav på att kommunen har en effektiv och fungerande organisation. Vi måste också ha med oss invånarna i utvecklingen av vår politik och ta hjälp av dem när vi utformar framtidens vård- och omsorg.

Polisen släppte nyligen en sammanställning om brott i kommunen under 2017 och glädjande nog har dessa minskat. Bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott har minskat för femte året i rad och har halverats sedan 2014. Även antal skadegörelsebrott har minskat i kommunen från förra året, från 277 anmälda händelser till 237 anmälningar. Och att tryggheten ökar har vi ytterligare fått bevis på då Vellinge kommun klättrar en placering i SKL:s årliga mätning gällande trygghet och säkerhet. Vellinge är den femte tryggaste kommunen i landet enligt mätningen. Vi är stolta och glada över att det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet som initierades av oss har gett resultat men än är vi inte nöjda och det finns mycket mer som kan förbättras för att ytterligare stärka och utveckla det pågående arbetet i kommunen.

Även om Vellinge tillhör en av de tryggaste kommunerna i landet arbetar vi moderater hela tiden för att förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Krisen inom polisväsendet är påtaglig och medierapporteringen oroar våra kommuninvånare. Detta innebär att det ställs höga krav på kommunen att själv hantera situationen. Vi moderater vill därför införa trygghetsvärdar i kommunen. Trygghetsvärdarna kommer arbeta för ökad närvaro i samhället och de ska tillsammans med medborgare, företag, organisationer och polis utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Målet med trygghetsvärdar i kommunen är ökad samverkan och är ett effektivt sätt att tillsammans skapa trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, alla som bor, vistas eller verkar i kommunen ska känna sig trygga.

En ny entré till Vellinge genom ombyggnation av Norra infarten. Under kommunstyrelsens möte igår var återigen ärendet om Norra infarten uppe. Vår målsättning är att Norra infarten ska få större tillgänglighet, förbättra trafiksäkerheten och skapa ett tydligare centrumstråk. Ärendet ska nu vidare till fullmäktige där vi hoppas att det klubbas igenom och att arbetet kan påbörjas så snart som möjligt.

E6:an är för oss ett ständigt aktuellt ämne och vi anser att det är hög tid att Trafikverket reagerar och agerar. Det finns ett stort behov av en utbyggd E6 hela vägen från Vellinge till Helsingborg. Fram tills en utbyggnad har skett kräver vi åtgärder omgående för att lösa den problematik som finns idag.

Glädjande nog så fortsätter Moderaternas opinionssiffror att stiga nationellt. Enligt senaste sifo-undersökningen på uppdrag av SvD ligger Moderaterna på 24,4 %. Enligt samma undersökning har Alliansen ett väljarstöd på totalt 41,2 procent medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Västerpartiet tillsammans har 39,6 procent.

Under slutet av förra året påbörjade kretsstyrelsen arbetet med att ta fram nya valplattformar. Under januari har dessa valplattformar inför de kommande åren sammanställts. Ett viktigt arbete för att få ut vår politik till väljarna.

Vi vill passa på att tacka alla som kom på årets första Afterwork i fredags och tipsa om att nästa Afterwork kommer vara i Höllviken den 2 mars. Mer info kommer. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen