Nyhetsbrev - maj 2019

Maj har bjudit på typiskt vårväder med både sol och värme vissa dagar och regn och blåst andra. Under månaden har mycket politiskt arbete hunnits med och månaden avslutades även med EU-val.

I början av månaden startade arbetet med Stens brygga upp och man började se att det händer något rent fysiskt på plats. Byggbod och material sattes upp, dykare tog bort gammalt bråte i vattnet och betongfundamentet som bryggan ska stå på har börjat gjutas. Under samma period har även det efterlängtade och välbehövliga arbetet med att bygga upp gångbron på Bakdjupsstigen startats och håller i nuläget på att slutföras. Många har hört av sig och undrat varför bron har varit trasig en längre tid och det är för att bron ligger i ett naturreservat och det krävs därför dispens från Länsstyrelsen för att få arbeta där.

Under maj månad fick äntligen vår begäran om ändrade broöppningstider över Falsterbokanalen gehör. Trafikverket har nu beslutat om ändrade tider vilket innebär att det blir varannan timmes öppningar från kl 06-22 1 juni – 30 sept. Under Falsterbo Horse Show veckan 6-14 juli blir det ytterligare begränsningar med färre broöppningar. Vårt mål har varit att få bättre flyt i trafiken på land med minskad köbildning och samtidigt upprätthålla en fungerande farled för båtlivet. Givetvis kommer förändringarna att följas upp och utvärderas efter denna säsong.

På månadens myndighetsservicenämnd godkändes det inkomna bygglovet för nya Lindesgården av en enhällig nämnd. Nu går arbetet vidare och upphandling kan ske under sommaren. Den nya Lindesgården kommer att vara ett ”allaktivitetshus” med flera flexibla utrymmen där flera olika verksamheter, åldersgrupper och föreningar kan dela lokaler. Under planeringsfasen har kommunen lyssnat in tankar och idéer från ungdomsrådet med även från pensionärsföreningar, och föreningslivet. I byggnaden kommer förskola, fritidsgård för ungdomar, äldre och föreningslivet att kunna vara.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler har valts in som ersättare i Kommunförbundet Skånes styrelse. Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation och ska fungera som en samlad röst för de skånska kommunerna i t.ex. förhandlingar nationellt och regionalt.

 Den 9 maj firades det lokala närings- och föreningslivet genom Vellinge kommuns gala Näringslivs- och idrottsgalan 2019. En kväll med mycket glädje, kontaktknytande, god mat och prisutdelning. Carina Wutzler delade ut utmärkelsen Årets företagare som tilldelades Bo Niklasson som äger företaget Chemotechnique Diagnostics. Vi moderater anser att både näringslivet och föreningslivet är oerhört viktigt för kommunens utveckling. Kommunen behöver ett blomstrande näringsliv för att växa och en växande kommun behöver ett aktivt föreningsliv. Företagare och föreningsliv behövs för att skapa arbetstillfällen, trygghet, meningsfulla aktiviteter, liv och rörelse och för att få våra barn och ungdomar att aktivera sig. Det är samverkan mellan företagare, föreningsliv och kommunen som stärker människors delaktighet i samhället och vi ser att människors jämlika förutsättningar att delta i samhället har stor betydelse för folkhälsan.

 Representanter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) var under månaden på besök i kommunen.  Carina Wutzler berättade om hur kommunen arbetar med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett arbete som vi moderater prioriterar och som står högt på agendan i Vellinge.

Den 19 maj var det nyinvigning av räddningsstationen i Skanör.  De nya fina lokalerna firades med öppet hus, invigningstal av tekniska nämndens ordförande Martin von Gertten, bandklippning, vattenaktiviteter, korvgrillning med mera. 16 deltidsbrandmän ser till att verksamheten fungerar och kan rycka ut när olyckan är framme. En välfungerande räddningstjänst är en viktig del av tryggheten och om- och tillbyggnaden av räddningsstationen har varit en välbehövlig satsning.

Vellinges skolkök fortsätter att skörda framgångar. Den 22 maj kammade Vellinge hem andra platsen i ekomatsligan och tilldelades utmärkelsen Ekologisk spjutspets 2019. God och näringsrik skolmat är en viktig del av skolan. Vår satsning på skolmaten har varit långsiktig och gett resultat vilket de höga placeringarna under flera år visat.

I söndags var det EU-val. Glädjande att moderaterna stärker sina positioner och utökar med ett mandat i EU parlamentet. I Vellinge röstade 35,5% på M. Visserligen en liten minskning från valet 2014 (36,7%) men resultatet innebär att Vellinge är bland de starkaste M fästena i Sverige även när det gäller EU valet – med bäst valresultat i Skåne och näst bäst valresultat i hela Sverige. Även glädjande att kommunens valdeltagande ökade med drygt 8 procentenheter från 54,6% till 62,7%.

Till sist vill vi påminna om invigningen av Sydkustleden den 2 juni i Nyckelhålsparken med start kl.11. Carina Wutzler kommer att hålla invigningstal och inviga den nya leden tillsammans med Team Rinkeby och Höllvikens cykelklubb.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen