Nyhetsbrev - maj 2020

Maj har bjudit på typiskt vårväder med både sol och värme vissa dagar och regn och blåst andra.

Den 7 maj kom mark- och miljödomstolens dom i målet gällande skydd mot höga havsnivåer. Domen ger Vellinge kommun till allra största del tillstånd att uppföra skydd mot stigande havsnivåer. Problematiken kring stigande havsnivåer har uppmärksammats allt mer under senare år och vi moderater tar frågan på största allvar. Det är mycket som står på spel. Enorma kulturvärden, ovärderliga natur- och rekreationsvärden, rikt djur- och fågelliv och stora fastighetsvärden. Skydd mot stigande havsvattennivåer är en viktig framtidsfråga för hela kommunen. Det handlar ytterst om en trygghets- och säkerhetsaspekt för medborgare, företagare och besökare. När överklagandetiden nu gått ut kan vi konstatera att det kommit in överklaganden vilket innebär att ärendet nu går vidare till mark- och miljööverdomstolen. I och med att ärendet går vidare till nästa instans har kommunen också valt att överklaga de delar man inte varit nöjd med i första domen från mark- och miljödomstolen.

Med tanke på covid-19 har vi moderater sedan en tid tillbaka valt att stoppa omsorgsinsatser till personer som tillfälligt vistas i Vellinge kommun. Vi har efterlyst tydliga beslut och riktlinjer från regeringen om att sommargäster och andra som vistas i kommuner tillfälligt och är i behov av omsorg ska stanna i sina hemkommuner under pandemin. Vi ser att populära sommarkommuner såsom Vellinge annars kommer drabbas hårt och ha svårt att klara av omsorgsuppdraget. Frågan är nu högaktuell även på nationell nivå och vi inväntar besked från Riksdagen.

För att ge kommunens ungdomar möjlighet till ett aktivt och innehållsrikt sommarlov trots pågående pandemi satsar kommunen i år extra på föreningslivet. Föreningar som vill genomföra aktiviteter för ungdomar mellan 12-18 år kommer kunna ta del av totalt 300 000 kronor avsatta för ändamålet. Bidraget gäller för nya verksamheter eller aktiviteter som kommer att genomföras under perioden 1 juni till och med 31 augusti.

Den rådande Coronapandemin gör också att fler ungdomar än vanligt kommer stå utan sommarjobb i sommar. Restauranger och turistnäringen, som i stor utsträckning anställer ungdomar för sommarjobb som ett steg in på arbetsmarknaden, har drabbats hårt. För att hjälpa till att minska arbetslösheten bland ungdomarna i Vellinge kommun har vi därför valt att utöka antalet feriepraktikplatser. Det handlar om minst 55 nya feriepraktikplatser och målgruppen är 18-21 år.

Frågan om vilka åtgärder som måste göras för att hålla stränderna tillgängliga och samtidigt säkerställa att stränderna i Vellinge kommun är trygga ur smittspridningssynpunkt är högaktuell nu när sommaren och det fina vädret kommer. Varje år besöker tusentals människor stränderna i kommunen. Så blir det säkert även i år då många kommer semestra hemma i Sverige samtidigt som landets gränser fortfarande är öppna för utländska turister. Vi ser därför att det är viktigt att 2-meters avståndet hålls även på stränderna. Här måste alla hjälpas åt och ta sitt ansvar men genom skyltning samt bra och tydlig info i olika kanaler kan vi bidra till en trygg och säker vistelse på kommunens stränder. För att säkerställa att rekommendationer följs kommer kommunen att utöka feriepraktikplatserna som sommarvärdar. En lösning som gynnar både badgäster och kommunens ungdomar.

Vellinge kommun har sedan 2013 placerat sig i topp i Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun. Inför rankingen 2019 ändrades förutsättningarna vilket resulterade i att Vellinge hamnade på plats 33 av Sveriges 290 kommuner. På utbildningsnämndens möte den 11 maj godkände nämnden en handlingsplan för att Vellinge kommun åter ska nå topp fem i Lärarförbundets ranking. I handlingsplanen har man satt upp flera punkter på hur verksamheten ska utvecklas och nå högre i rankingen inom områdena kunskapsuppdraget och kompetensförsörjning med delområdena lärarbehörighet, lön, lärartäthet och friska lärare.

Vi fortsätter satsa i Skanörs Hamn. I maj monterades ny och fin lekutrustning för kommunens yngre invånare. Lekutrustningen har fått ett passande havstema och är utformade som en båt och vindsurfingbrädor.

Under maj månad gick kommunen ut med nyheten om att en ny idrottsinriktning kommer starta på Sundsgymnasiet med start höstterminen 2021. Inriktningen är segling med foilande båtar och brädor och är en satsning i samarbete med Svenska Seglarförbundet. Vi anser att segling passar bra i vårt befintliga koncept, och är också en viktig och central del av förenings- och idrottslivet i kommunen. Satsningen gör det möjligt för eleverna att både satsa på sin sport och samtidigt få en utbildning av hög kvalitet.

På omsorgsnämndens möte den 12 maj la vi moderater fram ett förslag om att verksamheten St Knut och Aspen ska utredas av en extern part. Utredningen ska granska avtalsföljsamhet hos leverantören Vardaga, omsorgsavdelningens avtals- och kvalitetsuppföljningar och omsorgsnämndens beslut och hantering av frågan. Detta vill vi göra för vi ser att det är viktigt att verksamheten ska ges möjlighet att blicka framåt och arbeta vidare.

Den 14 maj beslutade kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott placeringen av det nya utegymmet i Vellinge. Placeringen av det nya utegymmet kommer bli norr om Asklunda förskola. Ytan ligger utmed en gång- och cykelväg som leder in till centrala Vellinge och Herrestorp och i anslutning till en 10 km lång motionsslinga. Utegymmet kommer även ligga nära en befintlig lekplats vilket skapar mervärde för barnfamiljer. Inom kort kommer upphandling att genomföras och målet är att utegymmet ska vara på plats under hösten.

Den 18 maj tillkännagav vi, tillsammans med Kristdemokraterna, satsningen på avgiftsfri kollektivtrafik till kommunens äldre från och med den 1 januari 2021. Seniorkortet kommer att finnas under en testperiod på två år och är en av flera satsningar som vi gör för att uppmuntra äldre till såväl fysisk som social aktivitet. Genom att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik hoppas vi att den sociala kontakten ökar och att det underlättar för de äldre att delta och gå på restaurang, gymnastikpass, promenader i naturen och umgås med släkt och vänner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen