Nyhetsbrev maj 2022

Sommaren närmar sig och med drygt tre månader kvar till valet är vårt engagemang på topp!

Utbildningsnämnden beslutade den 2 maj att utöka möjligheterna för utlandsstudier för elever vid Sundsgymnasiet. Fler elever som studerar på samhällsvetenskapsprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet kommer erbjudas möjlighet att under en termin i årskurs studera utomlands.

Omsorgsnämnden har bland annat beslutat om en lokal överenskommelse med Region Skåne där vi tillsammans stärker stödet till barn och unga med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning med bättre tillgång till tidiga insatser på rätt nivå. Omsorgsnämnden har också beslutat om ett s.k. äldrepaket där vi bl.a. satsar 5,6 mkr på att utveckla ett måltidskoncept med kost och nutrition i fokus för att måltidsupplevelsen ska vara en höjdpunkt på dagen, utökning av arbetet med seniorkontakter och satsning på socialt engagemang på vård- och omsorgsboenden.

De nya bostäderna på den gamla ödetomten på Kompanigatan i Vellinge står nu klara. En del av ett viktigt arbete med att förtäta i centrala delar för att spara åkermark som du kan höra miljö- och byggnadsnämndens ordförande Marie-Louise Bergman berätta mer om här.

Även de nya utemiljöerna på Sandeplanskolan står klara och barnen leker för fullt. Här kan du höra utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert berätta om varför det är viktigt.

Ja till gårdsförsäljning! Den 9 maj skrev kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler tillsammans med regionråd Anna Jähnke och flera andra skånska kommunalråd i Skånska Dagbladet om gårdsförsäljning. En debattartikel som fått mycket positiv uppmärksamhet!

Historiskt avtal möjliggör utveckling av småbåtshamnen vid Falsterbokanalen! Efter många års förhandlingar och kämpande är vi snart äntligen i hamn med ett avtal med Sjöfartsverket som ger kommunen rådighet över området kring småbåtshamnen vid Falsterbokanalen. Redan i sommar kommer en beachbar att finnas på området!

Den 17 maj deltog kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler samt omsorgsnämndens ordförande Mavis Zander och vice ordförande Thommy Gransten vid en politikerutfrågning hos Vellinge Demensförening på Bäckagården i Skanör. Det blev intressanta debatter där våra företrädare gav raka och tydliga besked – vi vill ha en god och värdig äldreomsorg!

Den 23 maj invigdes den nya rondellen vid Triangeln i Skanör som kommer underlätta trafikflödet och öka trafiksäkerheten i området. Den kommer även att fungera som vändplats för nya linje 15 fr.o.m. december i år.

Vi har också hunnit med att träffa väljare och invånare i hela kommunen. Bl.a. kampanj vid busstationer den 5 maj, vid Madamilen den 7 maj och Seglingstävlingen i Skanör den 14-15 maj.

Vellinge fick finbesök av Petter Stordalen den 20 maj för fortsatta diskussioner kring utvecklingen av Falsterbo strandbad till en hotell-, konferens- och spaanläggning där alla aktörer var på plats och uppdaterade varandra om projektet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.