Nyhetsbrev - mars 2022

Våren nalkas och förberedelser inför valrörelsen är i full gång. Samtidigt fortsätter det politiska arbetet i kommunen hela tiden för ett ännu bättre Vellinge.

Månaden inleddes med att Hållplats Haga i Skanör invigdes av kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler och tekniska nämndens ordförande Martin von Gertten. Hållplatsen har utrustats med moderna vindskydd, fler cykelparkeringsplatser, pendlarparkering och mer belysning. I projektet har även trafiksäkerheten höjts med farthinder i området.

Den 6 mars genomförde Vellingemoderaterna skräpplockardag runt om i hela kommunen. Med skräpplockning i Hököpinge, Skanörs hamn och Nyckelhålsparken gjorde vi under solens värmande strålar Vellinge tryggt och snyggt.

Kommunfullmäktige antog den 7 mars en välbalanserad havsplan med en gedigen sammanvägning av bevarande, förvaltarskap, rekreation, aktivitet, näringsliv, turism och utvinning. Havsplanen bygger på fem strategier; Havslandskapet som kunskapsspridare, Värna nyckelarter i ett föränderligt klimat, Sandanvändning i kretslopp, Minskad negativ påverkan av yrkesfiske och sjöfart och Ta till vara på den maritima näringspotentialen.

Ökad trygghet i Vellinge kommun från april! Den 8 mars beslutade kommunstyrelsen om utökat uppdrag till trygghetsvärdarna. Trygghetsvärdarna som startades upp på initiativ från oss moderater 2018 kommer under en försöksperiod april-december tjänstgöra även under dagtid mellan 10.00-16.00, inte enbart kvällar och helger. Arbetssättet utvecklas även med fokusområden som ex. klotteridentifiering, nedskräpning, närvaro och samtal vid stationsområden, stränder, centrum eller samverkan med närings- och föreningsliv.

Förbifart Räng Sand ser ut att bli verklighet efter att kommunstyrelsen beslutat om ett planuppdrag till kommunen som initialt avser en kommunal väg. Bakgrunden till detta är Trafikverkets återkommande svek mot kommunen efter att ha lovat åtgärder och ingått avtal som de sedan lämnat. Nu får det vara slutklyddat och därför tar vi moderater initiativ till att få bukt med trafiksituationen – med eller utan Trafikverket.

Den 18 mars skrev kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler tillsammans med riksdagsledamot Louise Meijer och Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz i Sydsvenskan om danskarnas dumpning i Öresund. Situationen ser ut att kunna få en lösning då danskarna nu meddelat att de stoppar dumpningen från den 31 mars t.o.m. hösten. Under tiden kommer alternativ utredas. Vi följer utvecklingen och gläds över att våra protester gett resultat.

Ulf Kristersson besökte den 19 mars oss Vellingemoderater under en trevlig lunch med många frågor på Vellingeblomman. Partiledaren bjöds på skånsk äggakaka och spettkaka.

Den 22 mars invigdes det efterlängtade utegymmet på Tångvalla av kultur- och fritidsutskottets ordförande Gustav Schyllert. Viktig satsning för att skapa förutsättningar för en meningsfull och aktiv fritid i Vellinge kommun!

Sundsgymnasiet utsågs till årets UF-skola i Skåne den 24 mars. Utmärkelsen grundar sig i ett långsiktigt arbete för och målmedvetet arbete med stort fokus på ungt företagande (UF) där både engagerade elever och lärare är avgörande. Vi moderater har varit tydliga med att elever som går på Sundsgymnasiet ska ges möjligheten att starta och driva ett eget företag under sin studietid. Det ger lärorika erfarenheter som eleverna har nytta av resten av livet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.