Nyhetsbrev - mars

I måndags startade upprustningen av Stortorget och parkstråket i Vellinge centrum. Förra året invigdes Lilla torg och nu är det alltså etapp två som påbörjas och är en del i kommunens centrumutvecklingsarbete. Arbetet kommer att starta vid Stortorget och beräknas vara klart till i början av juni 2018. Hela projektet beräknas vara klart i slutet av augusti 2018. Budgeten för hela projektet ligger på 9,5 miljoner kronor. På Stortorget kommer bland annat torget att rustas upp och förbättra möjligheterna till torghandel. I Gästisparken och Lindesparken kommer trygghet prioriteras med breddade gång och cykelvägar samt belysning. I parkerna kommer man även skapa nya planteringar och bänkar för att öka möjligheterna till rekreation samt bygga en lekplats.

Beslut om antagande av detaljplan för Norra Infarten har tyvärr försenats något då en fastighet inom detaljplaneområdet har bytt ägare vilket innebär att detaljplanen måste justeras. Det innebär att planen måste ut på ny granskning och att planen kommer upp till kommunfullmäktige för antagande senare i år.

Kammarrätten beslutade att ta upp ärendet om tiggeriförbud men gick på förvaltningsrättens linje om avslag. Att de valde att ta upp ärendet ser vi ändå som positivt och vi kan nu gå vidare till högsta förvaltningsdomstolen som är nästa instans för överklagande. Många kommuner följer ärendet med spänning och vi ser att det är viktigt att ta ärendet hela vägen, det är ett prejudicerande ärende som kommer ha betydelse för alla Sveriges kommuner.

Det finns ett stort behov av en ny återvinningscentral i Vellinge kommun. Uppdraget under förra året var att lokalisera möjliga platser för en ny återvinningscentral, det fanns då inget självklart alternativ men i september valde vi att gå vidare med en utredning om placering av uppbyggd återvinningscentral på nuvarande placering vid Lilla Hammar i Höllviken. Efter vidare utredning där grannar även har hörts har kommunen kommit fram till att läget inte är lämplig för en modern återvinningscentral. Vi moderater har därför föreslagit att nuvarande planarbete ska dras tillbaka, ärendet kommer behandlas på kommunstyrelsen den 4 april. I nuläget finns det ingen alternativ placering utan kommunen behöver ta ett nytt grepp och börja om på nytt med att lokalisera en lämplig plats för en ny återvinningscentral.

Det är viktigt att man som medborgare och företagare känner att man får ett snabbt, kunnigt och bra bemötande i kontakterna med kommunen. Moderaterna vill underlätta för medborgare och företag och vi vill tydliggöra vilken service man kan förvänta sig. Därför lanserade vi i början av månaden förslag om att införa en servicegaranti. Genom servicegarantin vill vi garantera beslut inom en i förväg utlovad tid inom till exempel ansökan inom bygglov, serveringstillstånd, miljö och hälsa. Klarar inte kommunen att lämna beslut inom utlovad garantitid ska avgiften reduceras eller helt utgå.

Under 2014 startade vi moderater upp ett stort utvecklingsstrategiarbete i kommunen vilket bland annat ledde fram till stadsmiljöprogram för centrum i Vellinge, Höllviken och Skanör. Arbetet har fortsatt med ett stadsmiljöprogram för Falsterbo som behandlades av kommunstyrelsen den 6 mars. Syftet med stadsmiljöprogrammet är att kartlägga hur Falsterbos offentliga platser och stråk ska stärkas och ta fram förslag på åtgärder för att skapa levande, vackra och funktionella platser där människor kan samlas och umgås men också för att främja lokal service och handel på orten. Falsterbo en historisk ort intill havet där framtida utveckling ska ske med värdighet kring sin historia och kultur men ska inte ses som ett museum över en förlorad tid.

Vellinge kommun har under månaden lanserat sin första gröna obligation. Den gröna obligationen är på 200 miljoner, och investerare är KPA Pension. Obligationen ska finansiera Omtankens hus i Höllviken. Omtankens hus är ett exempel på Vellinge kommuns ambition att finansiera hållbara investeringar med gröna obligationer.

Under mars var det äntligen dags för överlämning av kommunens största satsning på äldre någonsin – fullservicekonceptet Omtankens hus är både ett omsorgsboende och en mötesplats för äldre. Inom några veckor kommer inflyttningen av huset påbörjas.

 

Kommande händelser:

Den 6 april är det dags för afterwork på Stationen i Skanör klockan 17.00-19.00 och den 27 april är det afterwork i Vellinge, mer info kommer.

Den 12 april är det förhandsvisning av Omtankens hus klockan 18.00, alla är välkomna men du behöver anmäla hur många som kommer till victoria.bergstrand@vellinge.se senast den 10 april, vi bjuder på fika.

17 april klockan 18.00 är det kretsårsmöte i kommunfullmäktigesalen i Vellinge.

17 april klockan 18.30-20.00 kommer vi att ha en utbildning i sociala medier – något som har efterfrågats av många. Vi bjuder på kaffe och smörgås, anmäl dig till victoria.bergstrand@vellinge.se senast den 15 april.

Under påskhelgen kommer vi att ha olika kampanjer och aktiviteter, kom gärna och var med oss då! Vi kommer stå utanför följande platser:

Skärtorsdagen:
Ica i Skanör, 15.00-17.00
Ica Toppen i Höllviken, 15.00-18.00

Långfredagen:
Ica Torgboden i Falsterbo, 11.00-13.00

Påskafton:
Ica Vellinge centrum, 10.00-12.00

 

Glad Påsk önskar Vellingemoderaterna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen