Nyhetsbrev - november

Mindre än en månad kvar till julafton och nästa helg firar vi moderater första advent på julmarknaden i Höllviken men många av er har kanske redan hunnit köpa era första julklappar under helgens Black Friday-rea. November månad har varit mörk vädermässigt med mycket händelserik sett ur ett politiskt och samhällsperspektiv.

Månaden inleddes med kommunfullmäktigemöte som bland annat behandlade ett av årets viktigaste ärende, budget 2018. Vår moderata budget antogs glädjande nog. Det är en budget med framtidstro och med satsningar för kommunens alla verksamheter och samtliga kommundelar. En budget för unga som gamla, för företagare, vägföreningar, turister och invånare. Nedan kommer ett axplock av våra satsningar att presenteras närmare.

I vår budget 2018 finns en särskild lärarlönesatsning för personal med pedagogisk högskoleutbildning. Totalt 4,4 miljoner kronor utöver den generella löneuppräkningen för kommunens personal satsas särskilt på lärarna. För en grundskollärare i Vellinge kommun innebär detta i genomsnitt mer än 1000 kronor per månad i löneökning under 2018.

Vi höjer vägföreningsbidraget med 2,2 miljoner under nästa år och ytterligare med 1 miljon vardera under 2019 och 2020. Det höjda bidraget nästa år är mer än en fördubbling av det nuvarande bidraget på 1,8 miljoner kronor. Vi kommer även att tillhandahålla kostnadsfria lokaler för vägföreningarnas årsmöten och andra större informationsmöten. Vi kommer också att ta initiativ till och genomföra årliga informationsmöten med vägföreningarna innan de har sina årsmöten. Vi har nu en klar linje för hur vi vill samarbeta med vägföreningarna och stötta dem i deras viktiga arbete. Vägföreningarna är en viktig del i kommunens totala boende- och livsmiljö och bygger främst på ideellt arbete. Ett arbete som vi vill visa att vi ser betydelsen av och att vi uppskattar allt det arbete som läggs ner.

Centrumutvecklingsarbetet fortsätter under nästa år med ett nytt stationstorg vid Vellinge ängar. Ett uppfräschat parkstråk kommer att binda ihop det nya stationstorget och kommande campusområde med Vellinge centrum där även Stortorget kommer att få sig ett rejält ansiktslyft. I samband med detta arbete satsar vi även 7 miljoner kronor på förhöjt bullerskydd längs E& för att höja livskvaliteten för invånarna i Vellinge tätort.

Även satsningen på våra skolor fortsätter och under 2018 kommer Asklunda förskola att byggas om- och till, arbetet med om- och tillbyggnaden av Herrestorp fortsätter och även arbetet med ny förskola i Västra Ingelstad fortsätter och avslutas under nästa år. I budgeten ligger satsningar på utemiljöer och kök för 3,5 respektive 4 miljoner kronor.

Omtankens hus kommer att sättas i drift under början av nästa år och inventarier kommer att köpas in för 15 miljoner kronor. En stor och unik satsning med allt under ett tak, äldreomsorg, vårdcentral, trygghetslägenheter och kommunala handläggare för att kunna möta äldre med bättre och mer samlad service. Vi kommer att applicera framgångarna inom skolmaten till Omtankens hus som ett pilotprojekt där Kökschefen från Stora Hammars skola även kommer sköta restaurangen på Omtankens hus. Vår ambition är också att utveckla servicehusen tydligare som aktivitetshus och mötesplats för äldre.

Vi fortsätter satsa på tryggheten och i vår moderata budget för 2018 satsar vi 1,5 miljoner kronor på ytterligare trygghetsskapande åtgärder. Kommunen har på vårt initiativ även anställt en trygghets- och säkerhetssamordnare.

Och när vi ändå är inne på trygghet, i vår budget har vi satsat på utökad livräddarverksamheten. Från nuvarande sex veckor till nio veckor kommer livräddarverksamheten att vara igång i kommunen under 2018.

Under samma kommunfullmäktigemöte beslutade även församlingen att revidera finanspolicyn. Man beslutade att om pensionskapitalet överstiger 120 % av pensionsskulden ska övervärdet realiseras. Det realiserade övervärdet kan då användas till  viktiga investeringar i kommunal infrastruktur eller andra viktiga satsningar. Omfördelning  av pengarna bedöms i dagsläget tillföra en reavinst på cirka 20 miljoner kronor under både 2017 och 2018.

Sex priser kommer att delas ut under nästa kommunfullmäktige i flera kategorier, allt ifrån stadsbildspris till årets medarbetare och under månaden har vinnarna utsetts. Britta Gustavsson, kulturchef på kulturskolan utsågs till ”Årets medarbetare”, Mattias Leesment Bergh, musiklärare på Sundsgymnasiet, utnämndes till årets pedagog, 14-åriga squashtalangen Moa Bönnermark vann stipendium för årets idrottsutövare, dansaren Maja Blomstrand tilldelades årets kulturstipendium tillsammans med sångerskan Nellie Drené och årets stadsbildpris gick till Lars och Karin Sjögren för ett nytt enbostadshus i Ljunghusen.  Stort grattis säger vi till er alla.

Under kommunstyrelsesammanträdet förra veckan fattades många viktiga beslut. Bland annat behandlades revideringen av handlingsplanen för integration. Vi moderater vill införa en integrationsplikt i kommunen. Inom ramen för integration behöver vi ställa tydligare krav på den som kommit till Vellinge och Sverige för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. Men integration är mer än ett jobb. En viktig del i integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att komma in i det svenska samhället. Integrationsplikten innefattar samhällsorientering, SFI och fokus på jobb från dag ett. En modell för kompetenskartläggning ska användas för att skatta varje individs erfarenheter och kunskaper, individuell etablerings- och handlingsplan tas fram för varje individ med egenförsörjning som mål. Uppföljning på individnivå genomförs månadsvis och frångås planen uteblir rätten till eventuell ersättning eller andra rättigheter/förmåner.

Under KS behandlades även nationell plan för transportsystemet, utrymningsplanen för tillfälliga vattennivåhöjningar på Näset, aktualisering av Översiktsplanen, hantering av detaljplan för Norra infarten, bostäder vid Tofta gård i Vellinge samt antagande av Skyfallsplan med mera.

Moderaterna i Vellinge genomförde på onsdagskvällen den 22 november sin nomineringsstämma och fastställde kommunvalsedeln inför valet 2018. Partiets nomineringsprocess har pågått under stora delar av 2017, där föreningar och medlemmar har kunnat nominera kandidater, provval har genomförts och slutligen har nomineringskommittén arbetat fram ett förslag till valsedel. Nomineringskommittén var enig i sitt förslag till valsedel. Under nomineringsstämman fastställdes valsedeln i enighet. Valsedeln kan ni se i sin helhet på vår hemsida och facebooksida.

Vi har en stark laguppställning inför valåret med Carina Wutzler fortsatt i topp på listan och ser framemot en intensiv och rolig valkampanj tillsammans med er allihop.

I helgen hölls nomineringsstämmor för riksdag och region. Glädjande att Vellinge är välrepresenterade på regionlistorna för valkrets sydväst. Carina Wutzler toppar även denna lista och Anna Mannfalk är på plats tre. Även många andra namn från Vellingemoderaterna finns med på bra placeringar på listan. När det gäller riksdagslistan valkrets södra hamnar Anders Hansson på plats två och Lars-Ingvar Ljungman på plats fem.

Glöm inte:
Kom och fira första advent med oss i Höllviken på söndag mellan klockan 12:30 till 16:30! Vi står traditionsenligt på julmarknaden och säljer lotter med fina priser och pratar politik med alla som vill.

Den 16 december klockan 11-13 kommer vi stå på torget i Vellinge och prata med invånare, bjuda på glögg och pepparkakor och önska god jul. Hoppas att ni kommer förbi och hälsar!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen